2017-01-09 15:06:00

Angelus: Nöyrä ja lempeä palvelija


”Tänään Jeesuksen kasteen juhlapäivänä eteemme avautuu tapahtuma Jordan –virran äärellä (Matt. 3:13-17): Jeesus on niiden katuvien ihmisten joukossa, jotka odottavat pääsyä Johannes Kastajan luokse kastetta varten. Jeesus seisoo jonossa. Johannes haluaisi estää häntä sanoen: ”Minun pitäisi saada kaste sinulta” (Matt. 3:14). Johannes on hyvin tietoinen siitä suuresta välimatkasta, joka hänen ja Jeesuksen välillä on, mutta juuri eron Jumalan ja ihmisen välillä Jeesus on tullut täyttämään. Jos hän on kokonaan Jumala, hän on myös kokonaan ihminen ja yhdistää sen, mikä oli eronnut. Tämän vuoksi hän pyytää Johannesta kastamaan itsensä, kaiken vanhurskauden täyttämiseksi (vrt. jae 15), toisin sanoen Isän suunnitelman täyttämiseksi, joka toteutuu kuuliaisuuden ja solidaarisuuden kautta syntistä ja heikkoa ihmistä kohtaan, nöyryyden kautta ja sen, että Jumala on aivan lähellä lapsiaan”

”Kun Jeesus nousee Jordan –virrasta Johanneksen kastamana, korkeuksista kuuluu Isän ääni: ’Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt’ (jae 17). Samaan aikaan Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen muodossa Jeesuksen ylle ja näin hänen pelastustehtävänsä alkaa julkisesti. Tätä tehtävää leimaa tietty tyyli, nimittäin nöyrän ja lempeän palvelijan tyyli, jota kantaa pelkästään totuuden voima, kuten Jesaja oli profetoinut: ’Ei hän huuda, ei korota ääntään [...] murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta; hän julistaa oikeutta totuudessa’ (vrt. 42:2-3). [Hän on] lempeä ja nöytä palvelija”

”Tällainen on Jeesuksen tyyli, ja samanlainen on myös hänen opetuslastensa lähetystyön tyyli: julistaa evankeliumia nöyryydellä ja vakaasti, huutamatta, huutamatta kenellekään, nöyryydellä ja vakaasti, ilman ylimielisyyttä ja määräilyä. Oikea lähetystyö ei ole koskaan proselytismiä vaan Kristuksen puoleen vetämistä. Miten? Miten Kristuksen puoleen vedetään? Omalla todistuksella, alkaen vahvasta yhteydestä häneen rukouksessa, adoraatiossa ja konkreettisessa lähimmäisenrakkaudessa, joka on Jeesuksen palvelua kaikkein vähäisimmissä veljissä. Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta, joka on hyvä ja laupias paimen, elämään hänen armostaan ja tekemään elämästämme iloinen todistus, joka valaisee tiemme, tuo toivoa ja rakkautta”

”Tämä juhla auttaa meitä löytämään jälleen sen lahjan ja kauneuden, mitä kastettuna kansana oleminen on – nimittäin syntisiä jotka – kaikki me olemme syntisiä – jotka on pelastettu Kristuksen armosta, jotka on Pyhän Hengen toimesta todellisesti siirretty Jeesuksen ja Isän välisen rakkauden yhteyteen, Kirkkoäidin helmaan otettuina, tehtyinä kykeneviksi veljeyteen, joka ei tunne rajoja eikä esteitä”

”Auttakoon Neitsyt Maria kaikkia meitä kristittyjä aina säilyttämään elävän ja kiitollisen tietoisuuden kasteestamme sekä kulkemaan uskollisesti sitä tietä, jonka tämä uudestisyntymisen sakramentti on meille avannut. Aina nöyrästi, lempeästi ja vakaasti”

[Angelus 8.1.2017]
All the contents on this site are copyrighted ©.