2017-01-08 13:57:00

Pranciškus: Per Krikštą gautas tikėjimas tevirsta liudijimu


Per Krikštą gautas tikėjimas apšviečia širdį, leidžia matyti dalykus kitoje šviesoje. Gautą tikėjimą reikia ugdyti ir saugoti, kad taptų liudijimu visiems. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į naujagimių, kuriuos pakrikštijo sekmadienį Siksto koplyčioje, tėvus, krikštatėvius ir jų artimuosius. Popiežius Kristaus Krikšto šventės Mišiose pakrikštijo 28 naujagimius, gimusius Vatikano darbuotojų šeimose. Popiežius Siksto koplyčioje nesakė ilgo pamokslo, pasidžiaugė homilijos metu kilusiais kūdikių verksmais ir į tai reagavo palygindamas su Kristaus pirmąja homilija – kūdikėlio Jėzaus verksmu Betliejaus tvartelyje:

„Prasidėjo koncertas...! Kūdikiai pravirko, nes yra jiems nežinomoje vietoje, o gal kad kėlėsi ankščiau nei įprasta; vienas intonuoja, kiti seka ir įsijungia visi. Vieni verkia todėl, kad kitas pravirko... Taip pat darė Jėzus! Man graži mintis, kad pirmoji Jėzaus homilija tvartelyje buvo verksmas; Pirmoji! – sakė popiežius Pranciškus, drauge paragindamas motinas visai be baimės žindyti koplyčioje, visai normaliai, taip, kaip Mergelė Marija žindė Jėzų, pridūrė popiežius.

„Jūs paprašėte tikėjimo savo kūdikiams, tikėjimo, kuris duodamas per Krikštą. Tikėjimas reiškia tikėjimo gyvenimą, nes tikėjimą reikia išgyventi. Reikia eiti tikėjimo keliu ir liudyti tikėjimą. Tikėjimas, tęsė popiežius, tai nėra tik kartojimas „Tikėjimo išpažinimo“ per Mišias: Tikėjimas – tai tikėti Tiesa: Dievas Tėvas pasiuntė savo Sūnų ir mus gaivinančią Šventąją Dvasią. Tikėti taip pat reiškia pasitikėti Dievu ir būtent tai turite perduoti savo vaikams, savo pavyzdžiu, savo gyvenimu“, sakė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas kalbėjo ir apie Krikšto skleidžiamą šviesą. „Tikėjimas yra šviesa, sakė Pranciškus. Krikšto apeigose jums įteikiama uždegta žvakė taip, kaip buvo daroma pirmaisiais Bažnyčios amžiais. Būtent todėl Krikštas anuomet buvo vadinamas „Apšvietimu“, nes tikėjimas apšviečia širdį, leidžia matyti dalykus kitoje šviesoje.

„Jūs paprašėte savo vaikams tikėjimo: Bažnyčia per Krikštą duoda tikėjimą jūsų vaikams, o jūsų – tikinčių tėvų, krikštatėvių ir artimųjų uždavinys – jį ugdyti ir saugoti, kad taptų liudijimu kitiems. Sergėkite tikėjimą, jį auginkite, kad būtų liudijimas kitiems. Ir neužmirškite: paprašėte tikėjimo, jūsų uždavinys jį saugoti ir ugdyti, kad būtų liudijimas visiems mums, taip pat mums kunigams ir vyskupams“.

Kristaus Krikšto šventės Mišias su popiežiumi Siksto koplyčioje koncelebravo keturi vyskupai ir arkivyskupai: Popiežiaus namų prefektas Georg Gänswein, Popiežiaus išmaldininkas Konrad Krajewski, Popiežiškosios Bažnytinės Akademijos pirmininkas Giampiero Gloder ir Vatikano Miesto Valstybės gubernatūros Generalinis sekretorius Fernando Vérgez, L.C. Mišiose dalyvavo krikštijamų kūdikių tėvai su krikštatėviais ir artimaisiais, iš viso apie keturi šimtai žmonių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.