2017-01-07 15:45:00

Maskvos patriarcho kalėdinis laiškas


Šeštadienis, sausio 7-oji, pagal nereformuotą Julijaus kalendorių buvo gruodžio 25-oji. Daugelis krikščioniškų Rytų Bažnyčių šią dieną šventė Kalėdas. Šią dieną Kristaus gimimą švenčiančius krikščionis penktadienį pasveikino popiežius Pranciškus.

Pati didžiausia tarp šią dieną Kalėdas švenčiančių Bažnyčių yra Rusijos Ortodoksų Bažnyčia. Jos vyskupijos veikia ne tik Rusijoje, bet ir daugelyje kitų Europos šalių, Azijoje ir Amerikoje. Maskvos patriarcho Kirilo kalėdinė žinia Patriarchato interneto portale paskelbta rusiškai ir keliolika kitų kalbų, taip pat ir lietuviškai.

„Nuoširdžiai visus jus sveikinu šią šventą naktį su didžiąja Kristaus Gimimo švente. Su švente, kurios metu išsipildė senovėje duoti pažadai apie žmonijos išganymą, su neapsakomos Kūrėjo meilės Savo kūriniui švente, su Dievo Sūnaus – Mesijo atėjimo į pasaulį švente“, rašo patriarchas Kirilas. „Per šimtmečius šventieji tėvai daugel kartų ir įvairiais būdais kalbėjo apie Dievo įsikūnijimo slėpinį. Dabar ir mes, kaip kadaise jie, įsiklausome į Bažnyčios maldų bei giesmių žodžius, pamaldžiai ir dėmesingai klausomės Šventojo Rašto, kuris mums pasakoja apie šį šlovingą įvykį ir nenustojame stebėtis šiuo nuostabiu stebuklu“.

Savo kalėdinėje žinioje Maskvos patriarchas cituoja šv. Efremą Sirą: „Dabar dievystė uždėjo ant savęs žmogiškumo antspaudą tam, kad ir žmogystė pasipuoštų dievystės antspaudu. Klausydamiesi šių išmintingų žodžių, užduokime sau klausimą, rašo patriarchas – kokiu būdu galime pasipuošti šiuo dievišku antspaudu? Kaip turėtume gyventi, kad mumyse išryškėtų Kristaus antspaudas? Atsakymas paprastas – laikykimės Dievo įsakymų“.

Maskvos patriarcho kalėdiniame laiške paminėta ir 2017 m. sukankanti bolševikės revoliucijos 100 metų sukaktis. „Lygiai šimtas metų mus skiria nuo įvykių, radikaliai pakeitusių Rusijos gyvenimą. Tie įvykiai įstūmė ją į pilietinio karo beprotybę, kuomet vaikai sukilo prieš tėvus ir brolis prieš brolį. Su pagarba prisimename Bažnyčios kankinių ir išpažinėjų dvasinius žygdarbius“, rašo Kirilas.

Prieš kelias dienas Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano” buvo atkreipęs dėmesį į vieną patriarcho Kirilo pasisakymą besibaigiant praėjusiems metams. Kalbėdamas Maskvos patriarchato tarybos susirinkime, jis ragino Rusijos revoliucijų – 1917 m. vasario ir spalio – šimtąsias metines minėti santūriai, su malda. Sukaktis minėti reikia, nes jos radikaliai pakeitė Rusiją, o taip pat paveikė viso pasaulio istoriją. Reikia melstis už nesusikaitomas aukas. Tačiau atsimenant pralietą daugybę nekalto kraujo, kalbant apie šias sukaktis, pasak patriarcho, žodis „švęsti“ nevartotinas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.