2017-01-07 13:26:00

Członkowstwo Watykanu w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji


Już od ponad 5 lat, od roku 2011, Stolica Apostolska jest członkiem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), gdzie jej przedstawiciel to abp Ivan Jurkovič, stały watykański obserwator przy urzędach ONZ w Genewie. Znaczenie statusu członkowskiego Stolicy Apostolskiej we wspomnianej organizacji wyjaśnił on w wywiadzie dla agencji ACI Stampa.

Zwrócił przy tym uwagę, że Kościół od dawna niesie pomoc wychodźcom. Już od XIX wieku opiekował się nimi w obu Amerykach. W ostatnich latach ich liczba znaczenie wzrosła. Obecnie jest 250 mln ludzi, którzy wyemigrowali za granicę, z czego jedna dziesiąta została do tego zmuszona. Jeszcze więcej jest tych, którzy opuścili rodzinne strony, pozostając we własnym kraju. Łącznie na całym świecie miliard osób zmieniło miejsce zamieszkania, z czego 65 mln przymusowo.

Abp Jurkovič wskazał, że Stolica Apostolska jako członek Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji jest rzecznikiem zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych. Podkreśla też zawsze potrzebę zapobiegania przyczynom przymusowej migracji przez stwarzanie warunków integralnego rozwoju w krajach ich pochodzenia, wykorzeniając ubóstwo i zapobiegając niestabilnym sytuacjom politycznym, prześladowaniom czy skutkom niszczenia środowiska. Watykański przedstawiciel przy wspomnianej organizacji zwrócił uwagę, że fale migracji są większe pomiędzy różnymi krajami południowej części globu, zatem „inwazja” z południa na północ jest tylko pozorna. W związku ze zmniejszaniem się liczby ludności i jej starzeniem zwłaszcza w Europie zachodzi potrzeba nowych sił roboczych. Wkład migrantów będzie jednak bardziej wartościowy przy poszanowaniu ich godności i praw oraz pełnej integracji.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.