2017-01-06 15:06:00

Popiežius prisiminė šv. vyskupą Kuodvultdeusą Kartaginietį


Popiežius Pranciškus, Viešpaties Apsireiškimo iškilmės Mišių homilijoje kalbėdamas apie Erodo baimę ir nekaltų kūdikių nužudymą pacitavo V a. Kartaginos vyskupą šventąjį Kuodvultdeusą. Šv. Augustino bičiulis ir dvasinis mokinys valdė Kartaginos Bažnyčią ganėtinai neramiais laikais, į šiaurinę Afriką įsiveržus vandalams arijonams. Popiežius pacitavo iš šv. Kvodvultdeuso „Homilijų apie simbolį“.

Šventasis Kuodvultdeusas – lotyniškai Quodvultdeus – „ko Dievas nori“, Kartaginoje įšventintas diakonu 421 metais, ėjo Kartaginos vyskupo pareigas nuo 431 iki 439 metų, kai vandalai arijonai jį ir grupę katalikų kunigų įsodino į laivą ir ištrėmė į Italiją. Išlipęs dabartinės Kampanijos krante vyskupas veiksmingai priešinosi pelagianizmo plėtrai, tačiau nesugrįžo iš tremties į Kartaginą: mirė Neapolyje 454 spalio 24 dieną.

Neapolio šv. Januarijaus katakombose aptikta šv. Kvodvultdeusą vaizduojanti mozaika. Jo liturginė šventė minima Tunise sausio 8 dieną, Neapolyje vasario 19-tą, o Romos kalendoriuje šventasis minimas spalio 26 d. Šaltiniai tvirtina, kad po šv. Kvodvultdeuso nušalinimo nuo vyskupo sosto vandalai penkiolika metų neleido skirti naujo Kartaginos katalikų vyskupo.

Kartaginos vyskupija, įkurta 202 metais, pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo neoficialus visos Afrikos primo sostas. Apie Kartaginos svarbą liudija kitos iškilios III amžiaus asmenybės, tarp kurių šv. vysk. Kiprijonas ir liturgijoje minimos kankinės šv. Perpetua ir Felicita.

Vyskupo šv. Kuodvultdeuso draugystė su Hipono vysk. Augustinu prisidėjo prie pirmojo užmiršimo: daugelis jo homilijų, ilgus amžius priskirtų šv. Augustino plunksnai, dabar pripažįstami kaip autentiški šv. Kuodvultdeuso raštai. Vysk. Kuodvultdeusas ypač kviesdavo krikščionis gyventi nuosaikiau, vengti viešųjų pramogų, kaip arenos ir teatro spektaklių, primindavo kankinių liudijimo ir gerų darbų svarbą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.