2017-01-06 15:20:00

Popiežiaus kalba Trijų Karalių vidudienį ir sveikinimai Rytų krikščionims


Po Mišių šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus kreipėsi į šv. Petro aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, tradiciškai vadovaudamas vidudienio maldai. Viešpaties Apsireiškimo iškilmėje mename, dar kartą priminė jis, kad Jėzus pasirodė kaip šviesa visoms tautoms. Simbolis šios šviesos, kuri spindi pasaulyje ir nori apšviesti kiekvieno gyvenimą yra toji žvaigždė, kuri vedė tris išminčius į Betliejų. Jie pamatė šviesą ir nusprendė sekti paskui ją: nusprendė leistis vedami Jėzaus žvaigždės.

Ir mūsų gyvenime yra įvairių žvaigždžių, kurios šviečia ir veda. O mums tenka pasirinkti, kuriomis sekti. Yra laikinų šviesų, kurios pasirodo ir dingsta, mažų gyvenimo malonumų: bet net jei ir gerų, jų nepakanka, nes tęsiasi trumpai ir nesuteikia ramybės, kurios ieškome. Dar yra akinančių šviesų, kurios žada viską ir greitai, kaip kad pinigai ar sėkmė: jos vilioja, bet galiausiai apakina ir nuo svajų apie šlovę įstumia į tamsiausią naktį. O išminčiai, priešingai, eina paskui nuolatinę ir malonią šviesą, kuri neišnyksta, nes nėra iš šio pasaulio: yra iš dangaus ir spindi širdyje.

Ši tikroji šviesa yra Viešpaties šviesa arba, tiksliau, yra Viešpats. Jis yra mūsų šviesa: šviesa, kuri neapakina, tačiau lydi ir dovanoja unikalų džiaugsmą. Ši šviesa yra visiems ir kviečia kiekvieną. Kiekvienos dienos pradžioje galime šį kvietimą „apsivilkti šviesa“ priimti, tarp daugybės krentančių žvaigždžių išsirinkti Jėzaus žvaigždę. Ir sekdami paskui ją patirsime didelį džiaugsmą, kaip ir trys išminčiai, nes ten, kur Dievas, ten džiaugsmas. Sutikę Jėzų patyria šviesos stebuklą, kuris perskrodžia tamsumas.

Norėčiau visus, su didžiausia pagarba, pakviesti nebijoti šios šviesos ir atsiverti Viešpačiui. Ypač norėčiau pasakyti nebeturintiems jėgų ieškoti ar užgriūtiems gyvenimo tamsybių, praradusiems troškimus – drąsos, Jėzaus šviesa gali įveikti tirščiausias tamsumas, - kalbėjo popiežius Pranciškus.

Kaip atrasti dieviškąją šviesą? Žvelkime į trijų išminčių pavyzdį Evangelijoje: jie judėjo. Kas nori šviesos, tas turi išeiti iš savęs ir ieškoti: nelikti užsidaręs, tik žiūrėdamas į tai, kas vyksta aplink, tačiau įsitraukti savo gyvenimu. Krikščioniškas gyvenimas yra nuolatinis kelias, sudarytas iš vilties ir ieškojimo: kelias, kuris tęsiasi ir tada, kaip, kaip ir išminčiams, žvaigždė kuriam laikui išnyksta iš akių. Šiame kelyje yra vengtinų blogybių: paviršutinių plepalų, kurie lėtina žingsnį; paralyžiuojančių egoistinių kaprizų; pesimizmo duobių, tarsi spąstuose įkalinančių viltį. Šios kliūtys sukaustė rašto aiškintojus, apie kuriuos pasakoja šiandienos Evangelija. Jie žinojo, kur yra šviesa, tačiau nepajudėjo. Jų pažinimas buvo tuščias: nepakanka žinoti, kad Dievas gimė, jei Kalėdos neįvyksta širdyje.

O trys išminčiai pasielgė kitaip: jie atrado Kūdikį, ne vien pažvelgė ir sukalbėjo tinkamą maldelę, bet ir pagarbino: užmezgė asmeninę meilės bendrystę su Jėzumi. Jų dovanos buvo tai, kas brangiausia.

Išmokime iš jų, patarė Pranciškus, skirti Jėzui ne vien laiko nuotrupas ir kelias mintis, kartkartėmis, nes taip neturėsime jo šviesos. Kaip išminčiai, leiskimės į kelią, apsivilkime šviesa sekdami paskui Jėzaus žvaigždę ir garbinkime Viešpatį visu savimi.

*

Sukalbėjus „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus pasveikino Kalėdas švenčiančius ortodoksus ir kitus Rytų krikščionis.

Rytojaus dieną Rytų bažnytinės bendruomenės, kurios laikosi Julijaus kalendoriaus, švęs šventąsias Kalėdas. Džiugiame broliškame nusiteikime linkiu, kad Viešpaties Jėzaus gimimas pripildytų jas šviesa ir taika, - sakė Pranciškus. Primindamas, kad per Viešpaties Apsireiškimo šventę yra minima „Misionieriškos vaikystės diena“, jis kreipėsi į vaikus ir jaunuolius, visame pasaulyje, drąsindamas juos ir toliau perduoti Evangeliją bei padėti bendraamžiams sunkumuose.

Pasveikinęs piligrimų grupes iš Italijos ir kitų pasaulio kraštų, popiežius visus pakvietė paimti jiems skirtą, jo vardu, dovanėlę: mažo formato knygutę, pavadintą „Gailestingumo ikonos“. Joje trumpai pristatomi šeši žmonės, kaip pasakojama Evangelijoje, perkeisti Dievo meilės: nusidėjėlė, Zachiejus, Matas, muitininkas, samarietė, gerasis plėšikas ir apaštalas Petras.

Knygutes šv. Petro aikštėje dalijo vargšai, benamiai ir pabėgėliai, kartu su savanoriais, kunigais ir vienuoliais. Po vidudienio susitikimo vargšams buvo išdalinti, popiežiaus vardu, pietūs.

„Geros šventės visiems. Prašau, nepamirškite melstis už mane. Gerų pietų ir iki pasimatymo“, atsisveikindamas visiems palinkėjo popiežius. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.