2017-01-06 20:26:00

Katechéza Svätého Otca pri Anjel Pána: Oblečme sa do svetla


Vatikán 6. januára - Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka na slávnosť Zjavenia Pána veriacim na Námestí sv. Petra pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes slávime Zjavenie  Pána, čiže verejné ukázanie sa Ježiša, ktorý žiari ako svetlo pre všetky národy. Symbol tohto svetla, ktoré žiari vo svete a chce osvietiť život každého je hviezda, ktorá viedla Mudrcov do Betlehema. Oni, ako hovorí evanjelium, „zbadali jeho hviezdu“ (porov. Mt 2,2) a rozhodli sa ju nasledovať: rozhodli sa, že sa dajú viesť Ježišovou hviezdou.

Aj v našom živote sú rozličné hviezdy, svetlá, ktoré žiaria a usmerňujú. Je na nás, ktoré si zvolíme. Napríklad, sú tu svetlá poblikávajúce, ktoré prichádzajú a odchádzajú, ako drobné životné uspokojenia: i keď sú dobré, nepostačujú pretože trvajú krátko a nezanechávajú po sebe pokoj, ktorý hľadáme. Sú tu ďalej svetlá oslňujúce slávou, peniazmi a úspechom, ktoré sľubujú všetko a hneď. Sú vábivé, ale svojou silou oslepujú a vedú od snov o sláve k prechodu do hustej tmy. Mudrci však pozývajú nasledovať stále svetlo, jemné svetlo, ktoré nazapadá, pretože nie je z tohto sveta: prichádza z neba a žiari... Kde? V srdci.

Toto pravé svetlo je svetlom Pána, alebo lepšie, je to samotný Pán. On je naším svetlom: svetlom, ktoré neoslepuje, ale sprevádza a obdarúva jedinečnou radosťou. Toto svetlo je pre všetkých a volá každého. Takto môžeme vnímať dnešné pozvanie proroka Izaiáša ako určené nám samým: «Vstaň, zaodej sa do svetla» (porov. Iz. 60,1). Takto hovoril Izaiáš, keď prorokoval túto dnešnú radosť Jeruzalemu: «Vstaň, zaodej sa do svetla».

Na začiatku každého dňa môžeme prijať toto pozvanie: vstaň, zaodej sa do svetla, sleduj dnes medzi toľkými padajúcimi hviezdami vo svete žiarivú Ježišovu hviezdu! Pri jej nasledovaní budeme mať radosť, tak ako to zažili Mudrci, ktorí «ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali» (Mt 2,10). Pretože tam, kde je Boh, tam je radosť.

Kto sa stretol s Ježišom, zakúsil zázrak svetla rozháňajúceho temnoty a pozná toto svetlo, ktoré osvetľuje a rozjasňuje. Chcel by som, s veľkým rešpektom, pozvať všetkých, aby nemali strach z tohto svetla a otvorili sa Pánovi. Predovšetkým chcem povedať tomu, kto stratil silu hľadať, je unavený, tomu, kto prevalcovaný tienistými stránkami života v sebe vyhasil túžbu: Vstaň, maj odvahu, Ježišovo svetlo dokáže poraziť najtemnejšie tmy. Vstaň, vzchop sa!

A ako nájsť toto Božie svetlo? Nasledujme príklad Mudrcov, ktorých evanjelium opisuje vždy v pohybe. Ten, kto chce svetlo, totiž vychádza zo seba a hľadá: neostáva uzavretý a nehybný pri sledovaní, čo sa deje okolo, ale vloží sa do života; vyjde zo seba. Život kresťana je neustále putovanie, v nádeji, v hľadaní, tak ako putovanie Mudrcov; pokračuje aj vtedy, ak sa hviezda momentálne stratí z dohľadu.

V tomto putovaní sú tiež nástrahy, ktorým sa treba vyhnúť: povrchné a svedské reči, ktoré brzdia; paralyzujúce vrtochy sebectva, diery pesimizmu, ktoré pohlcujú nádej. Tieto prekážky zablokovali znalcov zákona, o ktorých hovorí dnešné evanjelium. Oni vedeli, kde je svetlo, ale sa nepohli. Keď sa ich Herodes pýta: Kde sa má narodiť Mesiáš? – V Betleheme! Vedeli kde, ale sa nepohli. Ich poznanie bolo daromné: vedeli mnohé veci, ale na nič, všetko zbytočne. Nestačí vedieť, že Boh sa narodil, ak sa neudejú s ním Vianoce v srdci. Boh sa narodil, áno; ale narodil sa v tvojom srdci? Narodil sa v mojom srdci? Narodil sa v našom srdci? A tak ho nájdeme, ako Mudrci, s Máriou, s Jozefom, v maštali.

Mudrci to urobili: našli Dieťa, «pokľakli a klaňali sa mu» (v. 11). Nie tak, že by sa naň boli bývali iba pozreli, povedali nejakú príležitostnú modlitbu a potom odišli. Nie, ale sa mu klaňali: vstúpili do osobného vzťahu lásky s Ježišom. Potom mu podarovali zlato, kadidlo a myrhu, teda ich najvzácnejšie dobrá. Učme sa od Mudrcov nevenovať Ježišovi len kúsky času a nejakú tú myšlienku sem-tam, lebo nebudeme mať jeho svetlo. Ako Mudrci, dajme sa na cestu, oblečme sa do svetla nasledujúc Ježišovu hviezdu a adorujme Pána s celým naším bytím.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, ab- 
All the contents on this site are copyrighted ©.