2017-01-05 16:38:00

Popiežius: atstatyti ne tik stichijos nugriautus namus, bet ir žmonių širdis


Popiežius paliudijo ypatingą artumą nuo žemės drebėjimų centrinėje Italijoje nukentėjusiems asmenims. Šventasis Tėvas trumpai prieš ketvirtadienio vidudienį audiencijoje priėmė apie tūkstantį žmonių iš stichijos nuniokotų gyvenviečių, klausėsi liudijimų, kvietė atstatyti ne tik namus, bet taip pat širdis, visus guodė ir drąsino, suteikė Apaštališkąjį palaiminimą.

Popiežius Pranciškus jau ne kartą yra paliudijęs savo dvasinį artumą ir konkretų solidarumą nukentėjusiems nuo rugpjūčio 24 dieną Lacijaus, Umbrijos, Markių ir Abrucų regionuose prasidėjusių žemės drebėjimų. Šventasis Tėvas asmeniškai aplankė kai kurias Lacijaus vietoves spalio 4 dieną, susitiko su kalnų kaimuose gyvenančiais ir dirbančiais žmonėmis, mokyklinio amžiaus vaikais, ligoniais ir seneliais, su sunkiomis sąlygomis gyventi ir atsikurti jiems padedančiais Italijos civilinės apsaugos darbuotojais ir vadovais, dvasinę ir materialinę pagalbą teikiančiais vietinių vyskupijų ganytojais ir dvasininkais. Be to, popiežiaus asmeninius solidarumo veiksmus nukentėjusiems nuo žemės drebėjimų liudija ne kartą nuniokoto regiono vietovėse lankęsis jo išmaldininkas.

Popiežius audiencijoje Pauliaus VI salėje išklausęs nukentėjusių asmenų liudijimų, kalbėjo be parengto teksto, kvietė rūpintis, kad būtų atstatyti ne tik namai, bet ir pažeistos žmonių širdys, patikino, kad reikia ne optimizmo, o vilties. „Reikia atsistatyti, pradėti iš naujo, tačiau pradėti iš naujo neprarandant gebėjimo svajoti: reikia svajonių, reikia išdrįsti dar kartą svajoti, sakė popiežius Pranciškus. Jis ypač pasidžiaugė kunigais, kritišką valandą nepasišalinusiais iš įvykio vietos.

„Žmonių gyvenimas po žemės drebėjimo visai pasikeitė“, kalbėjo popiežius. Pasak jo, vieni, kad ir išsigelbėjo, jaučiasi pralaimėję, nes neteko artimųjų, draugų, namų ir daiktų. „Jiems nauja gyventi kitaip. Žaizdos užgis, tačiau randai liks visam gyvenimui, primins apie patirtą skausmą, tad jiems toliau gyventi reikės kad ir su dar vienu randu. Taip, laimei kai kas išsigelbėjo!“, sakė popiežius, „tačiau jiems niekas nebebus kaip buvo“. Popiežius pacitavo audiencijos dalyvių vardu jį pasveikinusį Norčios parapijos kleboną don Luciano Avenati, kuris paminėjo nukentėjusio regiono gyventojų pastaraisiais mėnesiais paliudytas tvirtumo, drąsos, atkaklumo, kantrybės ir solidarumo vienų kitiems dorybes.

„Argentinoje, sakė Šventasis Tėvas, tokius asmenis vadiname „gerai gimusiais“ (bien nacido). Kunigas taip kalbėjo didžiuodamasis savo kraštiečiais. Aš irgi noriu pasakyti, kad didžiuojuosi klebonais, kurie neapleido savo krašto; mums reikia tokių ganytojų, kurie nebėga pamatę vilką“, pasakė Pranciškus.

„Kaip po stichijos buvome arti vieni kitų, taip ir liksime arti“, patikino popiežius, pridurdamas, kad „artumas mus daro žmogiškesnius, geresnius, drąsesnius. Viena eiti vienam per gyvenimą, kita - ranka rankoje su kitu, vienas kitą palaikant. Žinokite, kad esu arti jūsų“, pridūrė popiežius, prisimindamas iš ryto gautą žinią apie žemės drebėjimus rugpjūčio 24 naktį: „Tuoj pat kilo noras jus aplankyti, o paskui patyriau daug skausmo. Ir su tuo skausmu širdyje tądien nuėjau aukoti rytmečio Mišias“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.