2017-01-05 16:59:00

Pápež František hovoril o pastorácii povolaní: Presvedčiť sa, že dvere sú otvorené


Vatikán 5. januára – Je potrebné v kresťanských komunitách otvoriť dvere pre mladých a tak napomáhať vzrastu povolaní. Týmito slovami povzbudil Svätý Otec pri dnešnom stretnutí v aule Pavla VI. vyše 800 účastníkov kongresu, ktorý pripravilo Národné centrum pre pastoráciu povolaní pri Konferencii biskupov Talianska s témou „Zdvihni sa, choď a neboj sa!“

Príhovor, ktorý mal pápež František pripravený, odovzdal účastníkom v písomnej podobe (text v taliančine) a prihovoril sa im priamo. Na prvom mieste v pastorácii povolaní je podľa jeho slov potrebné mať otvorené dvere. Ak mladí aj počúvnu výzvu vstať, ale narazia na zatvorené dvere, skončia frustrovaní. Preto je potrebné presvedčiť sa, že dvere sú naozaj otvorené.

Svätý Otec v tejto súvislosti položil dôraz na modlitbu a odvahu riskovať. Vyjadril to týmito slovami: „Nestačí organizovať kongres, je potrebné presvedčiť sa, že sú otvorené aj dvere. Dvere sa otvoria modlitbou, dobrou vôľou, a podstúpením rizika. Rizika s mladými.“

Pápež František sa dotkol aj úlohy biskupov pri pastorácii povolaní. Spomenul, že pri svojich návštevách diecéz, ktoré boli požehnané povolaniami, sa spytoval biskupov, čo urobili. Odpovedali mu, že každý mesiac napísali list osobám, ktoré sa chceli modliť za povolania. Týmito listami sprevádzali a duchovne povzbudzovali ľudí v ich rozhodnutí modliť sa. Svätý Otec pripomenul, že prvoradou úlohou biskupa je modlitba a ohlasovanie evanjelia. Vo farnostiach je dôležitá pohostinnosť pre mladých, aby sa cítili prijatí.

Mladí unavujú, konštatoval ďalej Svätý Otec, pretože stále kladú otázky, stále majú čo povedať a potrebujú, aby im človek načúval. Túto službu mladým nazval Svätý Otec „apoštolátom ucha“, ktorý si vyžaduje, aby pastorálny pracovník dokázal „stratiť čas“ s mladými.

Ako ďalej pápež podotkol, súčasní mladí potrebujú byť v pohybe, niečo robiť. Je potrebné zapojiť ich do pastoračných aktivít, aby samotní mladí konali.

Poslednú vec, ktorú pápež František označil za dôležitú pri pastorácii povolaní je svedectvo. Svedectvo, ktoré vyvolá v mladých túžbu stať sa takým, ako osoba, ktorú vníma ako vzor. -ab-
All the contents on this site are copyrighted ©.