2017-01-05 12:38:00

300 години Дева Мария от Ченстохова като царица на Полша


Полският парламент прие резолюция за честването на 300 години от коронясването на Дева Мария от Ченстохова за царица на Полша. Долната камара на парламента (Сейм), като припомни първото коронясване на образа на Дева Мария извън Рим, станало на 8 септември 1717 г., изтъкна в каква степен честването „обедини всички социални слоеве и се превърна в проява на национална вяра“, като изтъкна и убеждението на парламентаристите по отношение на „особеното значение на почитта към Дева Мария  за цялата страна“.

Отец Мариан Валигора, настоятел на Ясногурския манастир, където от 600 години се пази иконата на „Черната мадона“, е убеден, че „споменът за историческото събитие от 1717 г. ще допринесе значително за разпространението на полските патриотични и религиозни традиции, изграждайки важна възпитателна подкрепа за новите поколения“.

Въз основа на данните на Pew Research Center, от етническа и религиозна гледна точка Полша е най-хомогенната сред държавите на ЕС и над 70% от поляците считат католическата вяра за важен критерий на национална принадлежност. Експертите по социалните въпроси също така подчертават, че спрямо другите страни на ЕС, в Полша католическата църква се ползва с голямо доверие (на близо 70% от гражданите) и обществото като цяло е много по-религиозно от това на другите държави.

man / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.