2017-01-04 16:44:00

Kenterberio arkivyskupas: pašaukti įveikti pasidalijimus


Peržengti Brexit, įveikti pasidalijimus, skatinti susitaikymą, atrasti vertybes ir krikščionišką tradiciją, kurią sudaro solidarumas ir priėmimas: to linki ir drąsina anglikonų primas Justin Welby savo žinioje naujiesiems metams, kurią išplatino BBC ir kurią cituoja dienraštis „l’Osservatore Romano“. Arkivyskupo kreipimasis skelbiamas netrukus prasidėsiančios Maldų už krikščionių vienybę savaitės išvakarėse, tačiau ypatingas dėmesys jame kreipiamas ir į tautos vienijimąsi po Brexit.


Praėjusiais metais, - primena arkivyskupas, - priėmėme sprendimą, kuris giliai paveiks mūsų šalies ateitį. Tai sprendimas, demokratiškai priimtas tautos po Referendumo, kuriuo nutarta, kad Jungtinė Karalystė turi išeiti iš ES. Jo kampanija buvo tokia aktyvi, kad suskaldė tautą. „Tačiau jei pažvelgsime į savo šaknis, kultūrą ir istoriją  krikščioniškoje tradicijoje, jei leisimės paliečiami to, kas geriausia šioje šalyje, rasime kelią suderinti skirtingumus, kurie mus padalijo”. 

Arkivyskupas J. Welby pabrėžia kaip svarbu priimti ir leistis perkeičiamiems Kristaus dovanų ir įsakymų. „Jei priimsime stokojančius, jei būsime dosnūs duodami, jei drąsiai ir ryžtingai  rūpinsimės savo nauja ateitimi, tada atsitiesime. Pajėgsime gyventi kartu nepaisant skirtingumų, būdami svetingi svetimšaliams ir gyvenantiems tremtyje, su nepalaužiama viltimi ateičiai“. Arkivyskupas primena, kad tai yra Jėzaus Kristaus dovanos, įsakymai, pažadai; taip pat ir bendrų, geriausių vertybių, tradicijų ir gyvenimo Didžiojoje Britanijoje  pagrindas. Vertybės, kurios gali grąžinti šaliai jos pašaukimą, pasitikėjimo dovaną ir šaltinį šiame neramiame pasaulyje  ne tik sau patiems, tačiau kaip vilties švyturį kitiems.

Iliustruodamas savo kalbą, Welby kaip pavyzdį pateikia Sabirą Zazai, Koventrio Pabėgėlių centro direktorių. Pasakoja, kad sutiko jį prieš daugelį metų pabėgėlių centre, kur Zazai glaudėsi kaip pabėgėlis iš Afganistano. „Jo sugebėjimai ir drąsa begaliniai, dabar jis yra viena esminių figūrų šiame mieste“, pasakoja Welby, primindamas, kad  tokių pavyzdžių daug – pasak arkivyskupo, tokių kaip Sabir yra visoje šalyje, ir „jų buvimas praturtina ir mūsų gyvenimus”. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.