2017-01-03 16:23:00

Popiežius vyskupams: saugokime džiaugsmą, saugokime vaikus


Tarp Kalėdų ir naujų metų pradžios, gruodžio 28-ąją, per šv. Nekaltųjų Vaikelių šventę, popiežius Pranciškus visiems pasaulio katalikų vyskupams pasiuntė laišką, kuriame aptarė kelis svarbius dalykus.

Pirmiausia, kalėdinį džiaugsmą, kuris yra džiaugsmas dėlto, kad Dievas yra tarp mūsų. Visa Kalėdų liturgija žingsnis po žingsnio vedė prie šio krikščioniško džiaugsmo ištakų.

„Kaip ganytojai, esame kviečiami padėti šiam džiaugsmui augti mūsų tautoje. Mūsų prašoma rūpintis šiuo džiaugsmu. Trokštu pakartoti tau kvietimą neleisti, kad šis džiaugsmas iš mūsų būtų pagrobtas tada, kai daug kartų nuvilti, ir ne be pagrindo, tikrovės, Bažnyčios, nuvilti savęs pačių, jaučiame pagundą priprasti prie saldoko liūdesio, be vilties, kuris užvaldo mūsų širdis“, rašo Pranciškus savo broliams vyskupams.

Jis priduria, kad Kalėdos taip pat lydimos verksmo ir evangelistai to nenutylėjo tam, kad jų pasakojimas būtų gražesnis. Jie buvo realistiški ir Kalėdos jiems nebuvo išsigalvotas prieglobstis nuo savo laiko neteisybių ir iššūkių. Priešingai, Matas aprašo motinų verksmą, raudančių savo nekaltų vaikų, pražudytų dėl Erodo valdžios godulio.

„Raudojimas, kurį ir šiandien toliau girdime, kuris paliečia sielą ir kurio negalime ir nenorime ignoruoti ar nutylėti. Šiandien tarp mūsų žmonių, deja, rašau tai su dideliu skausmu, toliau sklinda skundai ir verksmai motinų, daugybės šeimų, dėl savo vaikų, savo nekaltų vaikelių mirties“, - rašoma Pranciškaus laiške ir klausiama: „ar įmanoma gyventi krikščionišku džiaugsmu atsukant pečius tokiai tikrovei? Ar įmanoma pasiekti krikščionišką džiaugsmą ignoruojant brolio, vaikų vaitojimą?“

Pranciškus paragino šv. Juozapo, Marijos sutuoktinio, pavyzdžiu saugoti „Išgelbėjimo džiaugsmą“, būnant paklusniems Dievo balsui, jautriems ir realistiškiems.

„Esame kviečiami ginti (džiaugsmą) nuo šiandienos Erodų. Ir kaip šv. Juozapui, taip ir mums reikia drąsos pažvelgti į šią tikrovę, atsistoti ir paimti ją į savo rankas. Drąsos apsaugoti ją nuo šiandienos Erodų, kurie maitinasi mūsų vaikų nekaltumu. Nekaltumu, kuris sutraiškomas nelegalaus ir vergiško darbo svoriu, prostitucijos ir išnaudojimo svoriu. Nekaltumu, kuris sunaikinamas karų ir priverstinės emigracijos, ir su jais susijusių praradimų. Tūkstančiai mūsų vaikų pateko į mafijų, banditų, prekiautojų mirtimi rankas“, rašo popiežius, cituodamas laiške tarptautinių organizacijų duomenis apie dešimtis milijonų vaikų, pavergtų, be galimybės mokytis, įtrauktų į prostituciją, kaip ir prognozę, kad nuo 2016 iki 2030 nuo badmiriavimo mirs 69 milijonai vaikai iki penkerių metų amžiaus, jei niekas nepasikeis.

Pranciškus pasinaudojo proga priminti nulinės tolerancijos principą vaikų išnaudotojams bažnytinėje aplinkoje. „Girdime taip pat raudojimą ir skundą mūsų motinos Bažnyčios, kuri verkia ne vien dėl savo mažiausiems vaikams suteikto skausmo, bet taip pat ir todėl, kad žino kai kurių savo narių nuodėmes: kančią, istoriją ir skausmą nepilnamečių, kurie kunigų buvo išnaudoti lytiškai. Nuodėmės, kurios gėdijamės. Žmonės, kurie buvo atsakingi už rūpinimąsi šiais vaikais, sugriovė jų orumą. Tai griežtai smerkiame ir prašome atleidimo. Išgyvename aukų skausmą ir apverkiame nuodėmę. Nuodėmė dėl to, kas atsitiko, taip pat yra apsileidimo nuodėmė, slėpimo ir neigimo nuodėmė, piktnaudžiavimo galia nuodėmė. Ir Bažnyčia karčiai rauda dėl šių savo vaikų nuodėmių ir prašo atleidimo“, rašo Šventasis Tėvas, pabrėždamas, jog visi turi stengtis, kad šie baisūs dalykai niekada nepasikartotų ir drąsiai būtų imtasi visų būtinų priemonių vaikų apsaugai.  

„Neleiskime, kad būtų pavogtas jų džiaugsmas. Nesileiskime būti patys apvogti, saugokime džiaugsmą ir padėkime jam augti“, laiško gale parašė Pranciškus, kreipdamasis į visus vyskupus. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.