2017-01-03 13:25:00

Ferenc pápa levele a világ püspökeihez Aprószentek napján a gyermekek védelmében


December 28-i aláírással Ferenc pápa levelet írt a világ püspökeinek a gyermekek védelmében, az őket ért növekvő fenyegető veszélyekre figyelmeztetve. A levelet a karácsonyi nyolcnapos ünnepkör végén, január másodikán, hétfőn tették közzé a Vatikánban. Ferenc pápa Szent József szerepére és felelősségére utal, aki őrizte és védte a rábízott Gyermek sorsát. Ez a szentjózsefi szemlélet egyébként is jellemző Ferenc pápa egész eddigi szolgálatára. Szentcsaládos pápai címerében a nárdusz az ő személyére utal, akinek március 19-i emléknapján mondta el székfoglaló szentmiséjét és az ő szellemiségében fogalmazta meg pápai programját. Mostani levele a lelkiismeret szava, amelyet püspöktársai közreműködésével szeretne világszerte ismertté és hatékonnyá tenni mindazon veszéllyel szemben, mellyel napjaink ártatlan gyermekeit akarja megvédeni. A levélben a többször használt Santi Innocenti eredeti jelentése, Szent Ártatlanok, amit magyarul Aprószentek néven fordítunk. Ennek a kifejezésnek az ismerete még érthetőbbé teszi a levelet, mely kifejezetten ennek a „gyermeki ártatlanságnak” kötelességszerű védelméről szól.

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk Karácsony örömét

Amikor „szívében még visszhangzik a karácsonyi pásztorok szava”, akkor a pápa szükségét érzi annak, hogy írjon a püspököknek, mert „jó újra meghallani, hogy az Isten a népe között van, hiszen ez évről-évre öröm és reménység forrása”. „Pásztorokként nekünk is kötelességünk, hogy mindjobban gyarapítsuk ezt az örömet népeink körében. Ne hagyjuk –kéri a pápa –, hogy ellopják tőlünk ezt az örömet, attól kezdve, hogy a valóságban, az egyházban és akár önmagunkban való, sokszor nem alaptalan csalódásaink miatt kísértést érzünk arra, hogy reménytelen, édeskés szomorúsághoz ragaszkodjunk, mely megrabolja a szívünket”.      

Karácsony igazi valósága: Isten Fia a szenvedés tragédiájába bepólyálva       

„Karácsonyt akaratunk ellenére sírás kíséri, az evangélisták el sem leplezik ezt a valóságot egy szebb, de irreális beszéd kedvéért. Karácsony igazi valósága abban áll, hogy az Isten Fia a szenvedés tragédiájába van bepólyálva”. A pápa utal a mátéi elbeszélésben felemlített „rácheli sírásra, mely az anyák sírása a zsarnoki önkény miatt meghalt gyermekeik fölött”. „Ez a fájdalmas sírás ma is hallható, nagy fájdalommal írom ezt – olvassuk a pápa levelében –, amit nem tagadhatunk le, hisz ez oly sok anya, család sírása gyermekeik, ártatlan gyermekeik halála miatt”.    

Kísértés, hogy Karácsonyt csak önmagában szemléljük

„A betlehemi jászol szemlélése ezt is jelenti, továbbá azt is, hogy meg kell tanulni meghallani, mi történik körülötte. Legyen tehát nyitott szívünk ennek a meghallására, amikor felebarátunk, de főként gyermekek fájdalmáról van szó. Az élettől elszigetelve szemlélni a jászlat olyan, mintha Karácsonyból egy szép mesét faragnánk, mely ugyan jó érzéseket kelt bennünk, de megfosztana az Örömhír teremtő erejétől, amit a megtestesült Ige szeretne nekünk ajándékozni. Fennáll ez a kísértés!” – állapítja meg a pápa a püspökökhöz írt levelében.   

Szent József az Üdvösség örömének első őrzője

„Meg lehet élni a keresztény örömet úgy, hogy közben hátat fordítunk ennek a valóságnak, tudomást nem véve testvéreink és a gyermekek sírásáról?” – teszi fel a kérdést a Szentatya.

„Szent József az Üdvösség örömének első őrzője. A kegyetlenkedések előtt, Szent József, az engedelmes és hűséges ember példája, képes volt meghallani az Isten hangját és a küldetést, amit az Atya rábízott. Minthogy meg tudta hallani az Isten hangját, képes volt ráhagyatkozni az akaratára, mind jobban érzékenyebbé válva az őt körülvevő világra”.

Hivatásunk, hogy megvédjük napjaink Heródeseitől őket, akik felfalják gyermekeink ártatlanságát    

„Mint pásztoroktól, ma ugyanazt kérik tőlünk, hogy legyünk képesek meghallani az Atya hangját és így legyünk mind érzékenyebbek a bennünket körülvevő valóságra. Szent Józsefet példaként tartva szemünk előtt, nem hagyhatjuk, hogy meglopják tőlünk az örömet. Hivatásunk, hogy megvédjük napjaink Heródeseitől, akik felfalják gyermekeink ártatlanságát.  Ezt az ártatlanságot megtöri az illegális és rabszolga munka, a prostitúció és a kizsákmányolás súlya. Ezt az ártatlanságot szétrombolja a háború és a kényszer-migrálás, mindannak az elvesztésével, amivel ez jár. Ezrével esnek a gyermekeink a bűnbandák, a maffiák és a halál kereskedői kezébe, akiknek egyetlen dolga, hogy felfalják és kizsákmányolják a szükségleteiket”.

Ha a helyzet így marad, a gyerekek sorsa még rosszabbra fordul

Levele további részében Ferenc pápa megdöbbentő számadatokkal bizonyítja állításait: „Napjainkban 75 millió gyermek kényszerül iskolai tanulmányai megszakítására a szükséghelyzetek és válságok miatt. 2015-ben a szexuális kereskedelem összes személyének 68 százaléka gyermek. Másfelől pedig azoknak a gyermekeknek, akiknek el kellett hagyni a hazájukat, kétharmadát erőszakkal kényszerítették erre. Olyan világban élünk, ahol az öt év alatti gyermekek fele alultápláltság miatt hal meg. 2016-ban számítások szerint 150 millió gyermek végzett kiskorú munkát, sokan közülük a rabszolgaság állapotában. Az UNICEF utolsó jelentése szerint, ha a világhelyzet nem változik, akkor 2030-ban 167 millió gyermek él majd szélsőséges szegénységben, 69 millió öt év alatti gyermek hal meg addig és 60 millió kicsi nem fér hozzá az elemi oktatáshoz”.  

Visszaélések: Fogadjuk el tisztán és világosan a zéró tolerancia elvét!

„Hallgassuk meg ezeknek a gyerekeknek a sírását és hallgassuk meg egyház anyánk sírását és panaszát – kéri a pápa –, mert ő nemcsak a gyerekek fájdalmát ismeri, hanem néhány tagjának a bűnét is, a kiskorúak szenvedését, történetét és fájdalmát, akikkel papok éltek vissza szexuálisan. Szégyenteljes bűn ez, visszaélni a gondjaikra bízott gyermekekkel! Mélységes sajnálatunkat fejezzük ki és bocsánatot kérünk. Az áldozatok fájdalmához társulunk. Ugyanakkor az elkövetett bűn a gondoskodás elmulasztása, az elrejtés és a letagadás bűne, a hatalommal való visszaélés bűne. Ma az ártatlan Aprószentek napján megújítjuk minden elkötelezettségünket, hogy ezek a szörnyűségek ne történjenek meg többé köztünk! Találjuk meg a szükséges bátorságot ahhoz, hogy minden eszközzel megvédjük gyermekeink életét, hogy ezek a bűntények meg ne ismétlődjenek! Fogadjuk el tisztán és világosan a zéró tolerancia elvét!” – szögezi le Ferenc pápa a levelében.

Biztosítsuk gyermekeink Isten gyermekeihez méltó életet és tegyük ezt Szent József atyai hűségével

„A keresztény örömöt nem a valóság peremén építjük, mintha nem is létezne egyénként. A keresztény öröm – ahogy azt Szent József fogadta – a „vedd” és védelmezd az életet felhívásból ered. Karácsony az élet megőrzésére szólít fel bennünket, hogy segítsük megszületni és növekedni az életet, azért, hogy bátor pásztorokként megújítson bennünket. Ez a bátorság tesz képessé arra, hogy tudomásul vegyük, miként élnek és dolgoznak ma a gyermekeink, így tudjuk számukra biztosítani az Isten gyermekeihez méltó életet. Ne engedjük meg, hogy ellopják tőlük az örömüket!” Végül levele végén így szól Ferenc pápa a püspöktestvéreihez: „Tegyük mindezt Szent József atyai hűségével és kézen fogva Máriát, a Gyengédség Anyját, hogy meg ne keményedjék a szívünk. Testvéri szeretettel: Francesco”

(vl)

                                

 

 

 

          
All the contents on this site are copyrighted ©.