2017-01-03 17:04:00

Būsimasis Europos jaunimo susitikimas vyks brolio Roger tėvynėje


Taizé bendruomenės rengiamas keturiasdešimtasis naujametinis Europos jaunimo susitikimas 2017 m. pabaigoje vyks Bazelyje, Šveicarijoje. Apie tai buvo pranešta prieš kelias dienas užbaigiant Rygoje vykusį naujametinį jaunimo susitikimą, kuriame dalyvavo apie 15 tūkst. jaunų žmonių iš visos Europos, o taip pat ir iš kitų žemynų (mažos grupelės buvo atvykusios netgi iš Honkongo ir iš Pietų Korėjos). Rygoje susirinkusį jaunimą kviesdamas po metų susitikti Šveicarijoje, Taizé bendruomenės vadovas brolis Alois paaiškino, kad Bazelio miestas pasirinktas dėl jo daugiakultūriškumo ir svarbos krikščioniškų Bažnyčių ekumeniniam dialogui.

Susitikimu Bazelyje norima prisijungti prie kitų įvairių šiais metais vyksiančių minėjimų, skirtų Reformacijos pradžios 500-osioms metinėms. Reformacijos jubiliejaus proga Taizé bendruomenė numato dalyvauti ekumeniniuose minėjimuose visų pirma Vokietijoje, kur tokių minėjimu bus daugiausia. Vienas pagrindinių bus dalyvavimas ateinančių metų Kirchentage (Bažnyčių dienoje) ir malda Reformacijos pradžios 500 metų sukakties renginiuose Vitenberge, kur Martynas Liuteris prie katedros durų prikalė savo garsiąsias tezes, davusias pradžią Reformacijos judėjimui.

Vienas naujametinis Europos jaunimo susitikimas jau prieš dešimt metų buvo surengtas Šveicarijoje. 2007 m. toks susitikimas vyko Ženevoje. Kaip tąkart, prieš dešimtį metų, taip ir 2017 m. pabaigoje Bazelyje vyksiančiu susitikimu bus atkreiptas dėmesys į visai Šveicarijai labai būdingą daugiakultūriškumą ir ekumeniškumą. Nors formaliai Bazelis yra Šveicarijos miestas, tačiau būdamas prie pat sienos su Prancūzija ir Vokietija, jis jau netelpa vienos valstybės teritorijoje ir yra natūraliai išsiplėtęs į dvi kaimynines šalis. Šiame mieste taip pat visiškai natūraliai yra persipynusios dvi kalbos. Miestas taip pat nuo seno garsėja kaip svarbus Reformacijos židinys, o šiandien ekumeninio bendradarbiavimo centras. Miesto katedroje (buvusioje katalikų, vėliau tapusioje liuteroniška) yra palaidotas garsusis humanistas Erazmas Roterdamietis, kuris, nors ir buvo Liuterio idėjų šalininkas, iki mirties išliko katalikas. Bazelio mieste 1989 m. buvo surengta pirmoji Europos Bažnyčių ekumeninė asamblėja.

Antrą kartą Šveicarijoje rengiamas naujametinis Europos jaunimo susitikimas, primins ir visos Taizé bendruomenės „šveicarišką“ kilmę. Nors Taizé kaimas yra pietų Prancūzijoje, tačiau šią bendruomenę įkūręs Roger Schutz gimė 1915 m. Šveicarijoje. Jis buvo reformatų pastoriaus sūnus, o taip pat ir pats buvo pradėjęs pastoriaus tarnystę.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui būsimasis brolis Roger apsigyveno Taizé kaime, šalia kitados garsaus Kliuni benediktinų centro. Karo pabaigoje ir pokario metais aplink brolį Roger susibūrė grupė žmonių, kurie 1949 m. davė įžadus gyventi kaip vienuoliai. Šitaip gimė Taizé bendruomenė. Pirmieji jos nariai buvo kilę iš protestantų, kaip ir brolis Roger. Greit prie jų prisijungė ir katalikai. Bendruomenė savo narių kilme ir savo maldos stiliumi yra ekumeninė. Nuo pat pradžių Taizé yra svarbus jaunimo traukos centras. Kasmet, ypač vasarą, Taizé lanko tūkstančiai ieškančiojo jaunimo.

Brolis Roger buvo nužudytas vakarinių pamaldų metu Taizé bažnyčioje 2005 m. rugpjūčio 16 d. Jam peiliu smogė psichikos liga serganti jauna moteris. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.