2017-01-03 10:00:00

Папата към епископите: закриляйте невинността на децата


Закрила на най-малките от „новите царе като Ирод“, онези, които „ограбват невинността на нашите деца“. Това е призива на папа Франциск в писмото му до всички епископи по света по повод възпоменанието на Светите невинни младенци мъченици, чествано на 28 декември. Папското писмо бе разпространено от Ватиканския пресцентър на 2 януари.

„Невинността на децата – пише папата – е пречупена под тежестта на нелегалния и робски труд, под тежестта на проституцията и експлоатацията. Невинност, накърнена от войните и насилствената миграция с всички последствия и загуби. Хиляди наши деца попаднаха в ръцете на престъпниците, на мафиите, на пазарите на смъртта, които ограбват и се възползват от техните нужди“.

Папата припомня 75.те милиона деца, които „по причина на бедствия и нестихващи кризи, бяха принудени да прекъснат своето образование“. През 2015 68% от всички хора, предмет на сексуалната търговия по света са деца. Една трета от децата живеят насилствено извън своята родина. Живеем в свят, в който почти половината от децата, които умират под пет годишна възраст, умират от недохранване. През 2016 се изчислява, че 150 милиона деца работят, а много от тях живеят в робски житейски условия. Според последния доклад на УНИЦЕФ, ако световната ситуация не се промени през 2030 г. 167 милиона деца ще живеят в крайна бедност, 69 милиона деца под 5 годишна възраст ще умрат в периода между 2016-2030, а 60 милиона деца няма да посещават основно училище.

Папата не крие и раната от педофилията и в лоното на Църквата.

 „Нека се вслушаме в плача и риданието на тези деца; нека се вслушаме и в плача и риданието на нашата майка Църква, която плаче не сам пред болката, причинена на нейните най-малки чеда, но и защото познава греха на някои от своите членове: страданието, историята и болката на малолетните, които бяха насилени сексуално от свещеници“.

Това е грях – отбелязва папата – „който ни кара да се срамуваме. Хора, които бяха отговорни за грижите към тези деца, унищожиха тяхното достойнство.  Дълбоко съжаляваме и искаме прошка. Присъединяваме се към болката на жертвите и на свой ред плачем за греха. Грехът за онова, което се е случило, грехът за липсата на грижи, грехът за укриването и отричането, грехът на злоупотребата с властта. Също Църквата плаче горчиво за греха на своите чеда и иска прошка“.

„Днес – продължава папа Бергольо – честваме деня на Светите невинни младенци мъченици и искаме да подновим всички усилия, та тези зверства никога повече да се случват сред нас. Нека намерим необходимата сила за да насърчим всички необходими средства и закриляме във всичко живота на нашите деца, за да не се повтарят повече тези престъпления“.

Папата призовава епископите да не  позволяват да бъде отнета радостта от Рождеството на Христос и посочва за модел Свети Йосиф. „Той бе първия – пише папа Бергольо – който бе призован да пази радостта от Спасението. Пред жестокостите, които се случваха, свети Йосиф – пример на послушен и предан човек – бе способен да се вслуша в гласа на Бог и в мисията, която Отца му повери. Тъй като съумя да се вслуша в Божия глас и позволи на Божията воля да го води, той бе чувствителен към онова, което го заобикаляше и умееше да чете събитията с реализъм. Днес и от нас пастирите се иска същото: да бъдем хора способни да слушаме, а не да бъдем глухи за гласа на Отца, и по този начин да бъдем чувствителни към реалността, която ни заобикаля“.

Папа Франциск припомня, че „християнската радост не е радост, която се изгражда в границите на реалността, пренебрегвайки я или правейки така сякаш не съществува. Християнската радост се ражда от един повик – същия, който получи Свети Йосиф – да вземем върху си живота и да се грижим за него, по-специално за живота на светите невинни деца днес. Рождество Христово е време, което ни предизвиква да закриляме живота и да му помагаме да се ражда и расте; да се обновим като смели пастири. Тази смелост поражда динамики способни да осъзнаят реалността в която живеят мнозина от нашите деца и да работим, за да им гарантираме необходимите условия, та тяхното достойнство на чеда Божи да бъде зачитано, но преди всичко защитавано. Неке не позволяваме да им отнемат радостта. Нека не позволяваме да ни отнемат радостта, нека я пазим и да ѝ помагаме да расте. Нека правим това със същата бащинска преданост на свети Йосиф и държани за ръка от Мария, Майката на нежността, за да не закоравява нашето сърце“, завършва папата.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.