2017-01-03 00:00:00

Католиците по света са 1,3 милиарда


По повод на ​ Световния ден на мисиите, както обичайно агенция „Fides“ представи някои статистически данни за Католическата църква по света. Информацията е от последното актуализирано издание към 31 декември 2014 г. на „Статистическия годишник на Църквата“ и се отнася до членовете на църквата, нейните структури, дейността й в областта на здравеопазването, образованието и социалната сфера.

Световното население  е над 7 милиарда

Към 31 декември 2014, световното население бе 7.160.739.000, с увеличение от 66.941.000 души спрямо предишната година. Глобалното завишение и тази година се отнася до всички континенти, с изключение на Европа: отново най-значителният ръст е в Азия (+37.349.000) и Африка (+23.000.000), следвани от Америка (+8.657.000) и Океания (+ 649.000). Намалява бройката в Европа (-2.714.000).

Католиците по света са 1.272.281.000
Към същата дата, 31 декември 2014, броят на католиците бе 1.272.281.000, с общо увеличение от 18.355.000 души – завишение, по-слабо от предишната година. Нарастването се отнася до всички континенти без Европа и е най-голямо, както и през предишната година, в Африка (+8.535.000)  и в Америка (+6.642.000), следвани от Азия (+3.027.000) и Океания (+0,09).

Жители и католици, които се падат на свещеник

Броят на жителите, които се падат на един свещеник и тази година се е увеличил общо със 130, достигайки цифрата 13.882. Разпределението по континенти отбелязва завишение в Америка (+79), Европа (+41) и Океания (+289); намаление има в Африка (-125) и Азия (-1.100). Броят на католиците, които се падат на един свещеник, се е увеличил общо с 41, достигайки цифрата 3.060. Ръст се отбелязва в Африка (+73), Америка (+59), Европа (+22) и Океания (+83). Единственият спад е в Азия (-27).

Църковни окръзи и мисии

Църковните окръзи са с  9 повече по отношение на предишната година, като достигат цифрата 2.998, с новосъздадени такива в Африка (+1), Америка (+3), Азия (+3 и Европа (+2). Мисиите с постоянно живеещ там епископ са общо 1.864 (7 по-малко спрямо предишната година) и са се увеличили в Африка (+39) и в Европа (+2).

Епископите са над 5 хиляди

Общият брой на епископите в света се е увеличил със 64, достигайки цифрата 5.237. И тази година се увеличават както енорийските епископи, така и редовните. Първите са 3.992 (47 повече), докато вторите са 1.245 (17 повече). Увеличението на енорийските епископи се отнася до всички континенти, без Океания (-1): Америка (+20), Азия (+9), Африка (+1) и Европа (+18). Редовните епископи се увеличават

Увеличават се свещениците

Общият брой на свещениците по света се е увеличил с 444 по отношение на предишната година, достигайки цифрата 415.792. Значително намаление се отбелязва в Европа (-2.564) и в по-лек размер – в Америка (-123) и в Океания (-86), докато завишения се отбелязват в Африка (+1.089) и Азия (+2.128). Енорийските свещеници по света са се увеличили общо със 765, достигайки цифрата 281.297, със завишения в Африка (+1.023), Америка (+810) и Азия (+848). И тази година намалението е в Европа (-1.914). Редовните свещеници са намалели общо с 321, като са станали 134.495.

Нараства броят на постоянните дякони

Постоянните дякони в цял свят са се увеличили с 1.371, като са станали 44.566. Най-значителното увеличение отново се потвърждава в Америка (+965) и в Европа (+311), към които тази година се прибавят и Африка (+25), Азия (+65) и Океания (+5).

Намаляват богопосветените

Броят на богопосветените, които не са свещеници, е намалял за втора поредна година с 694, достигайки цифрата 54.559. Завишения се регистрират в Африка (+331) и Азия (+66), а спад – в Америка (-362), Европа (-653) и Океания (-76). И тази година се потвърждава общата тенденция за намаляване броя на монахините, като тази година спадът е още по-голям от предишната – с 10.846 единици. Общо броят им е 682.729.

Нараства броят на мисионерите миряни и на катехистите

Броят на мисионерите миряни в света е 368.520, с общ глобален ръст от 841 души и се увеличава в Африка (+9), Европа (+6.806) и Океания (+41). Те намаляват в Америка (-5.596) и Азия (-419). Катехистите в цял свят са се увеличили общо със 107.200, достигайки цифрата 3.264.768. И тази година значителен ръст се отбелязва в Африка (+103.084), Азия (+6.862), по-малко в Океания (+271). Намаляват в Америка (-2.814) и в Европа (-203).

man/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.