2017-01-01 14:08:00

Pranciškaus žodžiai minint Pasaulinę taikos dieną. Užuojauta turkams


Po šv. Mišių, vidudienį, popiežius Pranciškus pasveikino visus į šv. Petro aikštę atėjusius Romos gyventojus, maldininkus, turistus, kartu pakvietęs sukalbėti „Viešpaties Angelo“ maldą. Kaip įprasta per sekmadienio vidudienio maldą, Pranciškus kreipėsi į visus iš Popiežiškųjų apartamentų lango.

Popiežius darkart prabilo apie Dievo Motinos iškilmę, praėjus kelioms dienoms po Kalėdų. Pasak jo, Jėzaus ir Marijos ryšys nėra išsemiamas vien pagimdymu ir buvimo pagimdytu. Jėzus gimė išgelbėjimo misijai ir jo Motina buvo įtraukta į šią misiją, ji, būdama paprasta ir nuolanki, tačiau drąsi, pasitikinti, tikinti ir pilna vilties, bendradarbiauja šioje misijoje, todėl ją taip gerbiame ir taip dėkojame.

*

Po „Viešpaties Angelo“ maldos Pranciškus kreipėsi į visus, sveikindamas įžengus į naujus, 2017 metus, primindamas sausio 1-ąją minimą Pasaulinę taikos dieną.

„Brangus broliai ir seserys, gerų metų! Ir metai bus geri tiek, kiek kiekvienas iš mūsų, su Dievo pagalba, bandys daryti gerą diena po dienos. Taip yra kuriama taika, sakant „ne“ – faktais – neapykantai ir prievartai, ir „taip“ brolybei ir susitaikymui. Prieš penkiasdešimt metų palaimintasis popiežius Paulius VI pradėjo šią dieną švęsti Pasaulinę taikos dieną, kad sustiprintų bendrą įsipareigojimą kurti taikų ir brolišką pasaulį. Šių metų Žinioje pasiūliau priimti nesmurtiškumą kaip taikos politikos stilių. Deja, prievarta smogė ir šią sveikinimų bei vilties naktį, dideliame pasikėsinime Stambule. Malda esu arti žuvusių ir jų artimųjų, sužeistųjų ir visos turkų tautos“, - kalbėjo jis.

„Sveikinu visus čia esančius, šeimas, asociacijas, jaunimo grupes, linkėdamas laimingų ir ramių naujų metų. Dėkoju už daugybę maldos ir įsipareigojimų už taiką iniciatyvų visur pasaulyje“, - pridūrė Šventasis Tėvas. Su visais jis atsisveikino sakydamas: - „visiems linkiu taikos metų Viešpaties malonėje, motiniškai saugant Marijai, Dievo Motinai. Geros šventės ir, prašau, nepamirškite melstis už mane. Gerų pietų ir iki pasimatymo“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.