2016-12-31 17:09:00

Metus popiežius Pranciškus užbaigė vadovaudamas Dievo Motinos iškilmės mišparams


Paskutiniąją 2016 metų dieną, gruodžio 31 –ąją, popiežius Pranciškus šv. Petro bazilikoje vadovavo šv. Marijos, Dievo Motinos, iškilmės pirmiesiems Mišparams. Kadangi pati iškilmė yra švenčiama sausio 1-ąją dieną, šie Mišparai yra tarsi liturginis tiltas, susiejantis vienų kalendorinių metų pabaigą su kitų pradžia.

Verta prisiminti pačią šios iškilmės istoriją, kuri iš tiesų labai sena. „Dievo Motinos“ titulas Marijai buvo oficialiai priskirtas visuotiniame Bažnyčios susirinkime Efese, 431 metais. Pagrindinė jo prasmė pabrėžti, kad Kristus, tikras Dievas, taip pat yra tikras žmogus, iš tiesų gimęs iš moters, iš tiesų įsikūnijęs, ir taip pat pabrėžti vienybę tarp dieviškojo ir žmogiškojo matmens jame.  Būtent todėl, po ilgų diskusijų, parinktas ne kai kurių siūlytas titulas „Christotokos - Kristaus Motina “, o „Theotokos - Dievo Motina“. Akivaizdu, kad Dievo Motinos iškilmė turi prasmę tik Kalėdų iškilmės šviesoje ir dar kartą nukreipia mūsų mintis į Dievo Sūnaus gimimą dėl mūsų.

Tačiau Theotokos titulas taip pat sustiprino jau anksčiau egzistavusias ir sužadino naujas intuicijas dėl Mergelės Marijos išskirtinio vaidmens Dievo išgelbėjimo plane, kurį pripažįstant ir gimė marijiškasis pamaldumas ir kultas. Pirmiausia pačioje Romoje, kur po Efeso susirinkimo viena iš bažnyčių buvo tuoj pat dedikuota Marijai kaip Dievo Motinai, dar kitaip žinoma kaip Didžioji Marijos bazilika (Maria Maggiore), viena iš keturių Popiežiškųjų bazilikų, lankomų piligrimų.

Dar kita itin svarbi gruodžio 31 dienos Dievo Motinos iškilmės mišparų dalis yra senovinis krikščionių himnas „Te Deum laudamus“. Kartais jo autorystė priskiriama šv. Kiprijonui, kartais šv. Augustinui, kartais šv. Ambraziejui: viena aišku, tai labai sena giesmė, žinoma Bažnyčioje mažiausiai nuo IV amžiaus pabaigos. Egzistuoja daugybė šio himno muzikinių kompozicijų, pasirašytų garsių kompozitorių. „Te Deum“ yra Dievo pašlovinimo ir padėkos giesmė, labai deranti metų pabaigai.

Dar vienas esminis paskutinės metų dienos mišparų akcentas buvo Eucharistijos adoracija ir eucharistinis palaiminimas iš popiežiaus rankų, taip Kristaus įsikūnijimą siejantis su Kristaus tapimu duona mums. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.