2016-12-29 16:11:00

2016 m. pas popiežių buvo atvykę beveik 4 milijonai žmonių


2016 m. Vatikane vykusiuose susitikimuose su popiežiumi Pranciškumi dalyvavo beveik 4 milijonai žmonių. Priartėjus metų pabaigai šiuos duomenis paskelbė Popiežiaus oficialius susitikimus ir jo vadovaujamas pamaldas tvarkanti Popiežiaus namų prefektūra.

Daugiausia žmonių – daugiau kaip pusantro milijono – dalyvavo sekmadienių ir kitų šventadienį vidudienio maldos susitikimuose. Arti milijono žmonių dalyvavo popiežiaus aukotose Mišios ir vadovautose kitose pamaldose. 43 bendrosiose audiencijose dalyvavo apie 760 tūkst. žmonių. Jubiliejinių audiencijų, kurių buvo 11, dalyvių skaičius siekė 450 tūkst. Apie 170 tūkst. žmonių dalyvavo kitose specialiose audiencijose.

Skelbiant kasmetinius statistinius duomenis apie dalyvavimą susitikimuose su popiežiumi pažymima, kad 4 milijonai – tai apytikslis skaičius žmonių, dalyvavusių Vatikane vykusiuose renginiuose. Mišių, pamaldų ir audiencijų skaičius nustatytas pagal išduotus leidimus dalyvauti šiuose susitikimuose; tuo tarpu šventadienių vidudienio maldos susitikimų dalyvių skaičius nustatytas remiantis Vatikano žandarmerijos duomenimis.

Prie Vatikane apsilankiusių 4 milijonų, reikia pridėti tuos, kurie su popiežiumi susitiko ne Vatikane, bet jam lankantis Romos mieste ir apaštališkųjų kelionių metu. Švenčiant Gailestingumo metus popiežius nesilankė Italijos miestuose, tačiau buvo išvykęs į šešias tolimesnes apaštališkąsias keliones. Aplankė Meksiką, Graikijos Lesbo salą, Lenkiją, Armėniją, Gruziją ir Azerbaidžaną ir galiausiai Švediją. Šių kelionių metu vykusiuose susitikimuose kartu sudėjus irgi dalyvavo keli milijonai žmonių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.