2016-12-27 15:41:00

Rygoje prasideda Taizé jaunimo susitikimas


Trečiadienį Rygoje prasideda Taizé bendruomenės rengiamas naujametinis Europos jaunimo susitikimas. Jame laukiama maždaug 15 tūkst. dalyvių – iš Latvijos, kitų Europos šalių. Svečius į savo namus priima latvių šeimos, taip pat parapijos ir vienuolynai. Jaunimo priėmimo akcijoje dalyvauja ir Rygos miesto valdžia, suteikusi jaunimo susitikimo organizatoriams galimybę naudotis mokyklų patalpomis. Susitikimo programoje numatyta malda ir bendravimas įvairiose Rygos miesto bendruomenėse ir senamiesčio bažnyčiose, o taip pat bendri susitikimai Rygos arenoje ir parodų centre.

Naujametinius Europos jaunimo susitikimus Taizé bendruomenė kasmet organizuoja jau keturis dešimtmečius. Pirmasis toks susitikimas, surengtas Taizé bendruomenės įkūrėjo ir ilgamečio vadovo brolio Roger iniciatyva, įvyko 1978 m. gruodžio 28 – 1979 sausio 1 dienomis Paryžiuje. Prancūzijos sostinėje iš viso buvo surengti penki tokie susitikimai. Keturi susitikimai buvo surengti Romoje. Trys Barselonoje. Po du ir po vieną - kituose Europos miestuose. 39 naujametinius jaunimo susitikimus, įskaitant ir dabartinį Rygoje, yra priėmę 24 Europos miestai. Latvijos sostinė Ryga yra toliausiai į šiaurės rytus nutolęs Europos miestas, surengęs naujametinį jaunimo susitikimą.

Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs, džiaugdamasis, kad šį kartą Taizé kvietimu jaunimas renkasi Latvijos sostinėje, atkreipia dėmesį į ekumeninę jo dalyvių sudėtį ir ekumeninius akcentus susitiko programoje bei ekumeniškai vykusius pasirengimus. Pasirengimuose dalyvavo katalikai, liuteronai, ortodoksai ir baptistai – tiek šioms bendruomenėms priklausantis jaunimas, tiek joms vadovaujantys vyskupai ir kunigai. Tai, pasak Rygos katalikų arkivyskupo, liudija apie gerą ekumeninio bendradarbiavimo atmosferą, kuri nuo seno yra Latvijoje. Pagrindinių krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių vadovai kartu kelia balsą gindami krikščioniškas vertybes visuomenės gyvenime. Nepaisant esamų skirtumų tarp Bažnyčių ir bendruomenių, jų nariai gerai sutaria kasdieniniame gyvenime. Visiems latviams, nepriklausomai nuo konfesijos, būdingas labai stiprus sakralumo pojūtis ir pagarba religinėms vertybėms. Dažnai liuteronai domisi katalikų individualiu susitaikinimo sakramentu ir dvasinio vadovavimo praktika. Ortodoksams ir katalikams bendras bruožas yra pamaldumas Dievo Motinai. Rygos arkivyskupas paminėjo piligrimystes į Agluonos Dievo Motinos šventovę. Rugpjūčio 15-ąją, Žolinės proga, šią šventovę aplanko neparastai daug žmonių, ne vien katalikų. Iškilmės dieną pamaldose dalyvauja ir valstybės vei vyriausybės vadovai.

Naujametinio Europos jaunimo susitikimo išvakarėse kalbėdamas apie Latvijos jaunimą, arkivyskupas neslėpė, kad jaunimas gana stipriai laicizuotas, tačiau yra ir daug aktyvaus, Bažnyčios veikloje dalyvaujančio jaunimo. Pastaruoju metu jaunųjų žmonių bažnyčiose ne mažėja, bet daugėja. Daug jaunimo angažuojasi į jaunimo centrų veiklą, dalyvauja piligrimystėse, rekolekcijose, įvairiuose seminaruose. Arkivyskupas Stankevičs atkreipė dėmesį į tai, kad neseniai Latvijoje pradėjęs veikti Marijos radijas remiasi vien jaunimu – pradedant radijo vadovu, neseniai įšventintu jaunu kunigu, ir baigiant daugybe dar jaunesnių savanorių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.