2016-12-27 15:46:00

Popiežius jaunimui Rygoje: padarykite regimą tą meilę, kuria Dievas jus myli


„Žodžiais ir darbais liudykite, kad net ir po didelių sunkumų, istorijoje visada nugali gėris“, - ragina popiežius Pranciškus, kreipdamasis į Latvijos sostinėje Rygoje nuo trečiadienio iki sekmadienio, nuo gruodžio 28 iki sausio 1 d. vykstančio naujametinio Europos jaunimo susitikimo dalyvius. Šiuos susitikimus jau beveik keturis dešimtmečius kasmet vis kitame mieste rengia Taizé bendruomenė. Šiemetinis susitikimas turi daug ekumeninių elementų, nes Latvijoje, o ypač sostinėje Rygoje, krikščionių daugumą sudaro liuteronų Bažnyčios nariai. Nemažai taip pat ir ortodoksų.

„Mūs dienomis, - rašo popiežius Rygos susitikimo dalyviams, - daug žmonių jaučiasi pasimetę, netekę drąsos, priblokšti dėl daugybės smurto, neteisybės, kančios ir nesantaikos. Kartais jiems susidaro įspūdis, kad blogis galingesnis už gėrį. Tačiau kuo labiau slegia tokios nuotaikos, tuo skubiau reikia skelbti gailestingumo žinią. Šiandien gailestingumo metas visiems ir kiekvienam, kad niekas nesijaustų atskirtas nuo Dievo galios ir švelnumo“. Popiežius kreipiasi į Rygos susitikimo dalyvius, panašiais žodžiais, kuriuos vasarą skyrė Krokuvoje vykusių Pasaulio jaunimo dienų dalyviams: „Jūs atsikėlėte nuo patogių sofų ir išsiruošėte į pasitikėjimo ir vilties piligrimystę. Dėl to jūs man ypatingai artimi“.

„Brangūs jaunieji krikščionys – katalikai, protestantai ir ortodoksai – šiomis realios brolybės dienomis jūs išreiškiate troškimą būti pagrindiniais savo istorijos veikėjais; jūs nenorite leisti, kad kiti už jus nuspręstų kokia turi būti ateitis. Šios dienos jums tepadeda įveikti savo ribotumo baimę, tepadeda augti pasitikint Jėzumi, Mesiju ir Viešpačiu, kuris jumis pasitiki ir į jus sudeda savo viltis. Ir jūs, su tuo pačiu paprastumu, kurio buvo kupinas brolis Roger, kurkite brolybės tiltus ir padarykite regimą tą meilę, kuria Dievas jus myli“.

Kaip kasmet, Taizé bendruomenės rengiamam naujametiniam jaunimo susitikimui sveikinimus pasiuntė ir kiti Europos Bažnyčių bei tarptautinių institucijų vadovai: Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, Maskvos patriarchas, Kenterberio arkivyskupas, Pasaulinės Bažnyčių tarybos ir Pasaulinės liuteronų federacijos vadovai, Jungtinių Tautų Organizacijos generalinis sekretorius, Europos tarybos pirmininkas, taip pat ir Latvijos prezidentas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.