2016-12-26 13:36:00

Popiežius: Mūsų meilė, malda ir ašaros persekiojamiems krikščionims


Antrąją Kalėdų dieną Bažnyčia mini pirmąjį kankinį Šv. Steponą. Vidudienio maldos proga sakytoje kalboje popiežius Pranciškus priminė mūsų laikais persekiojamus krikščionis.

Mūsų širdys dar kupinos Kalėdų džiaugsmo, tačiau liturgija šiandien mus kviečia minėti šv. Stepono kankinystę, prisiminti pirmąjį kankinį, priimti kančios liudijimą, kurį jis mums paliko. Tai šlovinga krikščioniška kankinystė, prisiimta dėl meilės Jėzui Kristui. Tai kankinystė, kurią Bažnyčios istorijoje matome nuo Stepono iki pat mūsų laikų.

Apie šį liudijimą kalba šios dienos Evangelija (plg. Mt 10,17-22). Jėzus sako apaštalams, kad jie bus atstumti ir susidurs su persekiojimais. „Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo“ (22). Kodėl gi pasaulis persekioja krikščionis? Pasaulis nekenčia krikščionių dėl to pačios priežasties, dėl kurios nekentė Jėzaus – dėl to, kad jis atnešė į pasaulį Dievo šviesą, tačiau pasauliui buvo mielesnė tamsa, kad galėtų paslėpti savo blogus darbus. Prisiminkime, kad pats Jėzus Paskutinės vakarienės metu meldė Tėvą, kad mus saugotų nuo pasaulio dvasios. Evangelijos dvasia ir pasaulio mąstysena nesuderinamos. Sekti Jėzumi reiškia sekti jo šviesa, įsižiebusia Betliejaus naktyje, atmesti pasaulio sutemas.

Pirmasis kankinys Steponas, kupinas Šventosios Dvasios, buvo užmuštas akmenimis dėl to, kad išpažino tikėjimą į Jėzų Kristų, Dievo Sūnų. Į pasaulį ateinantis Viengimis Dievo Sūnus ragina visus tikinčiuosius rinktis šviesos ir gyvybės kelią. Tokia yra gilioji jo atėjimo pas mus prasmė. Mylėdamas Viešpatį ir paklusdamas jo balsui, diakonas Steponas pasirinko Kristų, kuris yra Kelias ir Tiesa kiekvienam žmogui. Rinkdamasis tiesą, jis tapo pasaulyje esančio blogio slėpinio auka. Tačiau su Kristumi Steponas laimėjo!

Ir šiandien Bažnyčia liudydama šviesą ir tiesą daugelyje vietų kenčia žiaurius persekiojimus, įskaitant ir didžiausią kankinystės auką. Daug mūsų tikėjimo brolių ir seserų dėl Jėzaus turi kentėti persekiojimus ir smurtą. Aš jums sakau, kad šiandien kankinių yra daugiau negu pirmaisiais amžiais. Iš pirmųjų amžių istorijos žinome, kad Romoje labai žiauriai buvo elgiamasi su krikščionimis, tačiau aš sakau, kad taip pat žiauriai su krikščionimis elgiamasi ir šiandien, kad šiandien žiaurumo daugiau. Prisiminkime juos šiandien ir būkime jiems artimi meile, malda ir ašaromis. Vakar, Kalėdų dieną, persekiojami Irako krikščionys šventė Kalėdas sugriautoje savo katedroje – tai ištikimybės Evangelijai pavyzdys. Nepaisydami sunkumų ir pavojų, jie drąsiai liudija savo priklausymą Kristui ir gyvena pagal Evangeliją, stengdamiesi tarnauti labiausiai vargstantiems ir apleistiems, visiems be išimties darydami gera, taip liudydami meilę ir tiesą.

Priimkime į savo širdis Dievo Sūnų, kuris mums save dovanoja per Kalėdas, džiugiai ir drąsiai atnaujinkime pasiryžimą juo sekti, kaip vieninteliu mūsų vadovu, gyventi pagal Evangelijos dvasią ir atmesti šio pasaulio viešpačių mąstyseną.

Margelę Mariją, Dievo Motiną ir Kankinių karalienę, meldžiame, kad mums vadovautų ir padėtų mums eiti Jėzaus Kristaus sekimo keliu. Jį kontempliuojame prakartėlėje. Jis yra ištikimas Dievo Tėvo Liudytojas.

Po kartu su maldininkais ir turistais sukalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius Pranciškus pasveikino vardo dieną švenčiančius Steponus ir Stefanijas. Taip pat padėkojo už kalėdinius sveikinimus, šiomis dienomis gautus iš viso pasaulio. Atsisveikindamas Šventasis Tėvas dar kartą palinkėjo džiugių Kalėdų švenčių ir paprašė už jį melstis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.