2016-12-22 13:54:00

Rwanda: kościelne projekty edukacyjne


Kościół w Rwandzie coraz mocniej angażuje się w edukację dzieci i młodzieży. Szczególnie stara się postawić tamę powszechnemu zjawisku wczesnego opuszczania szkoły i niekontynuowania nauki. Przyczyną tego jest bieda, a także brak wśród rodziców przekonania, że zdobycie wykształcenia może zapewnić dzieciom lepszą przyszłość.

Problemem jest też niski poziom nauczycieli, szczególnie w małych szkołach wiejskich. Stąd też podejmowane przez wszystkie diecezje Rwandy działania na rzecz dokształcenia personelu, a także starania o poprawę warunków nauki przez remonty placówek wychowawczych. Utrudnieniem jest brak norm prawnych regulujących współpracę państwa i Kościoła na polu edukacji.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.