2016-12-22 16:29:00

Bus naujas šventasis Faustinas


Apie pal. t. Faustino Miguezo, Pijorų ordino kunigo būsimą kanonizaciją pranešta penktadienį Vatikane po Popiežiaus audiencijos kardinolui Angelo Amato. Per audienciją popiežius leido paskelbti dekretą dėl palaimintojo užtarimu įvykusio stebuklo, kurį patvirtinus atsivėrė kelias pal. Faustino kanonizacijai. XIX mažiuje gyvenęs ispanas palaimintasis didžiąją gyvenimo dalį praleido Madride kaip kunigas nuodėmklausys, jaunimo ugdytojas, gamtos mokslų dėstytojas. Pijorų ordino, kuriam priklausė būsimas šventasis, nariai buvo atsikėlę ir į Lietuvą, kur įkūrė atskirą Lietuvos provinciją, savo mokyklose sėkmingai ugdė jaunimą iki kol buvo Caro imperijos potvarkiais uždaryti XIX amžiaus viduryje. Būsimasis šventasis Faustinas, matydamas, kad Ispanijoje Pijorų „pamaldžiosios mokyklos“ vargsta be moterų įnašo, įkūrė atskirą Kalasantiečių Dieviškosios Ganytojos dukterų kongregaciją.

Kitais popiežiaus patvirtintais dekortais pripažinta Garbingosios Dievo tarnaitės Leopoldinos Naudet užtarimu įvykęs stebuklas, ji bus skelbiama palaimintąja, ir pripažinta šimto devynių ispanų, nužudytų per pilietinį karą 1936-37 metais, kankinystė. Drauge paskelbti dekretai dėl penkių Dievo tarnų herojiškų dorybių.

Vos prieš tris savaites Šventųjų skelbimo kongregacija pranešė džiugią naujieną Bažnyčiai Lietuvoje: Dievo tarnas Teofilius Matulionis (1873-1962) pripažintas kankiniu ir bus skelbiamas Bažnyčios palaimintuoju. Devyniasdešimtuosius metus ėjęs arkivyskupas 1962 metais gavo popiežiaus kvietimą dalyvauti Vatikano II susirinkime, tačiau po kelių dienų saugumo pareigūnams jo bute Šeduvoje vykdant kratą, arkivyskupui buvo suleista neaiškios sudėties injekcija ir jis po trijų dienų mirė. Pripažindama Teofilių Matulionį kankiniu, Kongregacija dekrete nurodė, kad arkivyskupas buvo „nužudytas iš neapykantos tikėjimui“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.