2016-12-22 08:26:00

Աստուածայայտնութիւն (Մտթ. 2, 1-12). Հայր Գէորգ Ծ­­. Վրդ Զապարեանի խորհրդածութիւնը։


Իցի՜ւ թէ փայլող աստղ մը եւս կարենար մեզ ալ առաջնորդել... «...Մոգերը չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսան այս աստղը, որ արեւելքի մէջ  տեսեր էին:  Եւ  ահա  աստղը  առաջնորդեց  զիրենք  մինչեւ  որ  եկաւ  ու  կեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր» (Մտթ. 2, 9-10):

Մոգերը  առաջինները  չէին  աստղի  մը  հետեւելու  եւ  անոր  խորհուրդը գաղտնազերծելու:  Հին  նաւաստիները  աստղերով  կ'առաջնորդուէին՝  ծովերուն վրայ  նաւարկելու  ժամանակ:  Յոյները,  Պարսիկներն  ու  Եգիպտացիները աստղերուն  մասին  հետաքրքրական  պատմութիւններ  կտակած  էին յետնորդներուն, եւ աստղերով ապագան կը գուշակէին:

Բանաստեղծները  կը  հայցէին  աստղերուն  օգնութիւնը՝  սէր  որոնելու համար:  Սակայն,  Աւետարանի  մէջ  յիշուած  աստղը  տարբեր  էր:  Արդարեւ,  այդ աստղն էր, որ մոգերն առաջնորդեց  Արեւելքէն դէպի...Աստուածորդին:

Իցի՜ւ  թէ  փայլող  աստղ  մը  եւս  կարենար  մեզ  ալ  առաջնորդել  դէպի Յիսուս:  Միթէ՞  կեանքը  աւելի  հեշտ  պիտի  չըլլար:  Մենք,  որ  օրերս,  բազմաթիւ ձայներ  ու  ձաբռտուքներ  կը  լսենք  եւ  այլազան  մոլորեցուցիչ  ճամբաներ բացուած  կը տեսնենք  մեր  առջեւ,  ի՞նչպէս  գիտնանք,  թէ  որն  է  ուղիղ  ճամբան որմէ ընթանալու ենք:

Պատասխանը  հետեւեալն  է.  Աստուած  մեզի  տուած  է  աստղէ  մը աւելի  կարեւոր  միջոց  մը.  Սուրբ Հոգին,  «ճշմարտութեան  Հոգին» (Յվհ. 16,13):  Անիկա  հեռաւոր  աստղ մը  չէ,  այլ՝  մեր  սրտին  մէջ  ապրող  ու գործող  կենդանի  Աստուածն  է:

Սորվի'նք  Իրեն մտիկ ընելու կերպը:

Ըստ  իս,  կարեւոր  կերպը ուղիղ  ճանապարհէն  ընթանալու՝ Աստուածաշունչ  Սուրբ  Գիրքն  է:  Դրուագներու  եւ  ուսուցումներու հաւաքածոյէն  աւելի,  Սուրբ  Գիրքը  «կենդանի է եւ  ազդու» (Եբր. 4,12): Ի'նչ  որ  կը նշանակէ,  թէ  Հոգին  Սուրբ  կրնայ՝  հազարաւոր  տարիներ  առաջ  գրուած  մէկ պատգամը  արդիականացնել  ու  զայն  մեզի  հասկնալի  դարձնել:  Ան  կրնայ  մեզի յայտնել  Աստուծոյ  տածած  սէրը  մեզի  հանդէպ,  մեզ  առաջնորդել,  կամ  ալ,  մեզ մխիթարել փորձանքի ու փորձութեան ատեն:

Ջանանք  մտիկ  ընել  Աստուածաշունչին:  Անկէ  գլուխ  մը  կամ  համար  մը զատենք  ու  հանդարտօրէն  ու  աղօթագին  կարդանք:  Ջանանք  հեռացնել ցրումները մեր միտքէն՝ կեդրոնանալու համար Յիսուսի վրայ: Մենք մեզի հարց

տանք՝  միթէ՞  մեր  կարդացածը  մեզի  անձնապէս  կը  խօսի:  Եթէ  բարի  ու

խրախուսիչ  է  մեզի  ներշնչուած  մտածումները,  ըսել  է  թէ  Սուրբ  Հոգին  մեր  մէջ իրապէս  կը  գործէ:  Կը  մնայ,  որ  այդ  մտածումներուն  վրայ  խոկանք,  թողլով,  որ Ամենասուրբ  Երրորդութեան  Երրորդ  Անձը,  հետզհետէ  մեր  սիրտը  լայնօրէն բանայ՝ Յիսուսն ընդունելու մեր կեանքին մէջ:

Հայր  Գէորգ  Ծ. Վրդ  Զապարեան.
All the contents on this site are copyrighted ©.