2016-12-19 14:41:00

Popiežius vaikams: Kalbėkitės su seneliais, klausykite jų


Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Italijos Katalikų akcijos vaikus. Kaip kasmet, septynios dešimtys šiai organizacijai atstovaujančių vaikų, atvyko į Vatikaną palinkėti Šventajam Tėvui džiugių Kalėdų.

„Per Kalėdas skambės angelo žinia piemenims: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2,10-11). Jėzaus gimimo žinia skelbiama kaip „didis džiaugsmas“. Jo šaltinis, - sakė popiežius, - suvokimas, jog Dievas mus myli, jog gimusiame Jėzuje jis tapo mums artimas, kad mus išgelbėtų. Dievas mus myli. Ir tai tikrai nuostabi žinia!“

„Kai mums truputį liūdna, kai atrodo, kad viskas nesiseka, kai draugas ar draugė mus nuvilia – arba kai mes patys save nuviliame – pagalvokime: Dievas mane myli; Dievas manęs nepalieka! Taip, mieli vaikai, - sakė popiežius, - mūsų Tėvas visada ištikimas ir nė akimirkai jis nepaliauja  mūsų mylėti; jis visada mus lydi ir vejasi mus, kai mes nuo ji nutolstame. Dėl to krikščionio širdyje visada turi būti džiaugsmas. Visada!“

Bendraudamas su italų vaikais, Pranciškus jiems sakė, kad džiaugsmu visada reikia dalytis su aplinkiniais žmonėmis. „Štai aš jums duodu užduotį: šiuo džiaugsmu reikia dalytis su visais, bet visų pirma su seneliais. Dažnai kalbėkitės su savo seneliais. Ir jie savyje turi šio užkrečiamo džiaugsmo. Klausinėkite įvairių dalykų. Klausykite jų, nes jie atsimena istoriją, jie turi gyvenimo patirtį. Jums tai bus brangi dovana, labai svarbi jūsų kelionei. Ir jie nori jus išklausyti, nori žinoti ko jūs trokštate, kokios jūsų viltys“.

„Štai jums užduotis, - pakartojo popiežius Pranciškus, - kalbėkitės su seneliais, klausykite jų. Seni žmonės turi gyvenimo išmintį.“  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.