2016-12-19 13:03:00

Popiežius: Su Juozapu ir Marija žengiame į Kalėdų slėpinį


Paskutinio Advento sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie Dievo artumą žmonijai. Šios dienos liturgija mus kviečia iš Juozapo ir Marijos mokytis nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu. Juozapas ir Marijas – tai du žmonės labai artimai susiję su Dievo artumo žmonėms slėpiniu, - sakė popiežius Pranciškus. Jų abiejų nuolanki laikysena ir tuo pat metu jų drąsūs sprendimai atvėrė kelią išganymui. Juozapas, susidūręs su nepaprastu įvykiu, kuris daugeliui širdžių gali kelti abejonių, visiškai pasitikėjo Dievu ir vykdė jo valią. Marija visą savo esybę paaukojo ateinančiam Istorijos Viešpačiui, savo nuolankiu pritarimu Dievo valiai, padėjo jam pakeisti žmonijos likimą.

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“ (Mt 1,23). Taip jai sakė angelas: tavo vaikelis vadinsis Emanuelis, tai yra Dievas su mumis. Dievas bus mums artimas. Ar aš atidarau duris ateinančiam Viešpačiui? Ar atsiliepiu į man skiriamą įkvėpimą padaryti ką nors kitiems žmonėms? Ar atsiliepiu į raginimą melstis? Dievas yra su mumis. Dievas yra arti. Ši vilties žinia, išsipildanti Kalėdų slėpinyje, - sakė Pranciškus, - tepadeda  mums sulaukti pas mus visus, pas visą Bažnyčia ateinančio Dievo. Teateina jis pas mažutėlius, kuriuos pasaulis niekina. Dievas juos myli ir yra jiems artimas“.

Po  kartu su Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį buvusiais maldininkas kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus padėkojo už atsiųstus sveikinimus jo aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga. Popiežius taip pat paminėjo tebesitęsiantį smurtą Kongo Demokratinėje Respublikoje ir paragino melstis už visų tos šalies gyventojų santarvę. Artėjančios Kalėdos visiems pasaulio gyventojams tebūnie malonės metas. Eikime paskui Juozapą ir Mariją, keliaujančius į Betliejų. Visus mus tepasiekia Kalėdų malonė, kuri yra meilė, nuolankumas, gerumas.

Sekmadienį Šv. Petro aikštę užpildžiusioje minioje matėsi Lietuvos trispalvė bei popiežių sveikinantys žodžiai lietuvių kalba. Vidudienio maldos susitikime dalyvavo kunigai, Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos studentai, taip pat šiomis dienomis viešintis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, keli kiti Romos lietuviai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.