2016-12-19 00:00:00

Malda ir pasninkas – idant 2017-ieji būtų Taikos metai


„Metas vienytis – visoms religijoms, etninėms grupėms – kad 2017-ieji tikrai taptų Taikos metais. Taiką įmanoma pasiekti per teisingumą, per derybas. Raginame visų religijų tikinčiuosius 2017 m. sausio 1 d. pasninkauti ir melstis už taiką“. Tai Jangono arkivyskupo kardinolo Charles Maung Bo kreipimasis, kurį išplatino agentūra „Fides“.

„Visi kurie tą dieną užplūsta vienuolynus, bažnyčias, šventoves, mečetes, teatsineša vėliavas ir plakatus su užrašu – „Nutraukite visus karus!“. Praleiskime tą dieną melsdamiesi ir pasninkaudami už taiką, kad keistųsi žmonių širdys, kad baigtųsi karai, tebealinantys Mianmarą“, - ragina kardinolas.

„Kasmet sveikiname vieni kitus linkėdami laimingų naujų metų. Tačiau išties daugelyje šalies regionų nėra laimės, tebevyksta karas. Daugiau nei 200 000 asmenų gyvena pabėgėlių stovyklose, jiems metai nebus laimingi. Karas, prasidėjęs prieš šešiasdešimt metų, tebesitęsia. Kambodža, Vietnamas išsprendė savo konfliktus, šios kaimyninės šalys eina keliu vedančiu į taiką ir klestėjimą. Mes Mianmare tebesame įsitraukę į karą, kurio neįmanomą laimėti. Smurtas atnešė tautos agoniją ir privertė išvykti daugelį žmonių. Tylinti Mianmaro žmonių dauguma buvo tik karo Mianmare stebėtojai. Dabar vienykimės vardan tikros taikos“,  kviečia Jangono arkivyskupas visų religijų tikinčiuosius. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.