2016-12-17 16:08:00

Popiežius Pranciškus: Esame pašaukti tapti mažais vardan mažųjų


Popiežius šeštadienį palaimino Nomadelfia šeimų bendruomenės atstovus, iš viso apie 300 asmenų, kuriuos per savo aštuoniasdešimtąjį gimtadienį priėmė audiencijoje. Iš graikų kalbos kilęs pavadinimas Nomadefia reiškia „brolystės įstatymą“. Šeimų bendruomenė Nomadelfia gyvena siekdama pagal Evangeliją sukurti naują krikščioniško gyvenimo civilizaciją, pirmykštės krikščionių bendruomenės, aprašytos Apaštalų darbų knygoje pavyzdžiu.

Nomadelfijos istorija prasideda su steigėjo  kun. Zenono Saltini (1900-1981) primicijų Mišioms 1931 metais, kurių metu kunigas „įsūnijo“ ką tik kalėjimo bausmę atlikusį jaunuolį, priimdamas jį globoti. Po dešimtmečio įkūrus „Mažųjų apaštalų darbus“ apleistiems vaikams, jam į pagalbą atėjo paauglė Irene Bertoni (1923-2016), pasižadėjusi vaikams būti motina vardan „nekaltos motinystės“. Vyskupui pritariant, susibūrė daugiau naujų „mamų pagal pašaukimą“ ir kun. Zenono pavyzdžiu susižavėjusių kunigų. Po antrojo pasaulinio karo atsivėrė naujos galimybės plėstis: įsikūrė Nomadelfijos bendruomenė Toskanoje, centrinėje Italijoje. Bendruomenę papildė jaunų sutuoktinių poros, pasiryžusios į savo šeimas priimti apleistus vaikus, neskiriant jų nuo savo vaikų.

Iki tūkstančio narių išaugusi Nomadelfija pergyveno egzistencinę krizę šeštajame dešimtmetyje, buvo praktiškai panaikinta, steigėjas Šventojo Sosto nušaltinas, tačiau įvyko atgimimas: Nomadelfija atsikūrė kaip šeimų bendruomenė, vadovaujama steigėjo kun. Zenono ir bendrasteigėja pripažintos „mamos“ Irene, mirusios šių metų gegužę. Nuo įsikūrimo Nomadelfija bendruomenė į savo šeimas priėmė iki penkių tūkstančių vaikų.

Dabar Nomadelfiją sudaro 270 asmenų, arba 50 šeimų. Bendruomenė vadovaujasi krikščioniškomis Apaštalinės Bažnyčios taisyklėmis: turtas bendras; privačios nuosavybės nėra; nenaudojami pinigai; gyvenama ir dirbama bendruomenės teritorijoje; atlyginimai nemokomi; į šeimas priimami šeimų neturintys vaikai; penkios šeimos sudaro grupę; vaikai mokosi bendruomenės mokyklose, mokymas privalomas iki aštuoniolikos metų.

Vienas iš didžiausių Nomadelfijos šeimų bendruomenės pripažinimo įvykių buvo 1989 metais popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apsilankymas Nomadelfijoje.

Nomadelfijos atstovai per šeštadienio audienciją sveikinami popiežių su gimtadieniu ir priartėjusiomis Kalėdomis, pakvietė jį apsilankyti pas juos. Popiežius Pranciškus pasidžiaugė Nomadelfijos šeimų bendruomenės apsilankymu Vatikane, palygino Kalėdų slėpinį su Nomadelfijos bendruomene: Dievas per Kalėdas apsireiškia ne kaip tas, kuris „iš aukšto dangaus valdo visatą“, o kaip tas, kuris „nusileido ir sumažo tapdamas gležnas kaip kūdikis“.

„Dievas mus moko nesiekti būti aukščiau kitų, bet kad esame pašaukti nusilenkti ir tarnauti mažiausiems, kad taptume mažais vardan mažųjų. Jūsų steigėjas kun. Zenonas visa šitai puikiai suprato ir nors buvo sunkumų ir nesusipratimų, jis žengė pirmyn kupinas vilties, sėdamas gerosios Evangelijos Naujienos sėklą net ir perdžiūvusiame dirvožemyje. Ir jam pasisekė! Jūsų bendruomenė tai įrodo! - pasakė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas Nomadelfijos šeimų bendruomenės steigėją pavadino ištikimo Kristaus mokinio pavyzdžiu, kuris kaip Dieviškasis Mokytojas pasilenkė prie pačių silpniausių ir neturtingiausių kančios. Jo drąsa ir ištvermė tebūna pavyzdžiu visai Nomadelfijos šeimai! – palinkėjo popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.