2016-12-17 00:00:00

Popiežiui Pranciškui 80 metų


„Noriu, kad šiandien kiekvienas atmintų savo praeities istoriją, iš Viešpaties gautą malonę“: tokiu kvietimu popiežius Pranciškus kreipėsi šiomis dienomis į socialinių tinklų bendruomenę, tačiau jau visai priartėjus popiežiaus Pranciškaus jubiliejiniam gimtadieniui galima manyti, kad ir popiežius šiomis dienomis ypatingu būdu atmena „savo praeities istoriją, iš Viešpaties gautą malonę“.

Šeštadienį, gruodžio 17 dieną popiežiui Pranciškui sukanka aštuoniasdešimt metų. Popiežius Pranciškus gimė 1936 metų gruodžio 17 dieną Buenos Airėse, emigrantų iš Italijos, penkis vaikus auginusios geležinkelininko Mario Bergoglio ir Regina Sivori šeimoje.

Iš Pietų Amerikos kilęs popiežius, argentinietis Jorge Mario Bergoglio, buvęs Argentinos jėzuitų provincijolas ir, kaip sostinės Buenos Aires arkivyskupas - Bažnyčios Argentinoje primas, buvo įšventintas kunigu 1969 metų gruodžio 13 dieną. Jį sostinės vyskupu augziliaru, vėliau –koadjutoriumi, arkivyskupu metropolitu ir kardinolu paskyrė popiežius šv. Jonas Paulius II.

Kardinolas Jorge Mario Bergoglio 2005 metais dalyvavo popiežių Benediktą XVI išrinkusioje konklavoje, o pastarajam pasitraukus iš Romos vyskupo pareigų, buvo išrinktas popiežiumi 2013 metų kovo 13 dieną ir vardan vargšų ir neturtingos Bažnyčios pasivadino Pranciškumi.

Ketvirtuosius metus popiežiaujantis Pranciškus gimtadienio proga aukos šv. Mišias su Romoje gyvenančiais kardinolais šeštadienį, gruodžio 17 dieną. Mišios Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčioje prasidės 8 val. ryto. Tačiau anot Šventojo Sosto spaudos salės, likusi popiežiaus diena bus eilinė audiencijų ir priėmimų diena. Per savo gimtadienį popiežius priims Maltos prezidentą, Vyskupų kongregacijos prefektą, Šveicarijos Churo vyskupą ir našlaičių ir vienišų motinų globos centro Nomadelfia atstovus.

Popiežius Pranciškus tiek individualiai, tiek grupėse sutiktų asmenų paprastai paprašo už jį melstis. Šiandien Popiežiaus radijas kartoja paties popiežiaus kvietimą mestis už jį, ypač dabar, per jo aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. Beje, visi norintieji gali gimtadienio proga pasveikinti popiežių Pranciškų asmeniška žinute. Ją galima siųsti šiuo adresu:

Angliškai: PopeFrancis80@vatican.va
Lenkiškai: PapiezFranciszek80@vatican.va
Vokiškai: PapstFranziskus80@vatican.va
Prancūziškai: PapeFrancois80@vatican.va
Itališkai: PapaFrancesco80@vatican.va
Portugališkai/Ispaniškai: PapaFrancisco80@vatican.va
Lotyniškai: Papafranciscus80@vatican.va


(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.