2016-12-17 00:00:00

Fatimos šimtmetis. Kvietimas grįžti prie Evangelijos


Portugalijos vyskupų nuolatinė taryba pritarė parengtam ganytojų pastoraciniam laiškui Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio minėjimui. Jis bus paskelbtas šiomis dienomis. Laiške vyskupai kviečia tikinčiuosius ne tik iš naujo susimąstyti apie tai kas įvyko 1917 metais per Marijos apsireiškimą trims piemenėliams Liucijai Dos Santos, Pranciškui ir Hiacintai Marto.

Ganytojai ypač tikisi, kad laiškas padės tikintiesiems priimti centrinę Fatimos apsireiškimų žinią: t.y. paskatins grįžti prie Evangelijos, pasakė pristatydamas pastoracinį laišką Lisabonos patriarchas ir Portugalijos vyskupų konferencijos pirmininkas kard. Manuel Clemente.

Pastoracinį laišką vyskupai parengė lapkričio mėnesį plenarinėje asamblėjoje. Pasak episkopato sekretoriaus kun. Manuel Joaquim Gomes Barbosa, ganytojai nori, kad Fatimos apsireiškimų šimtmetį tikintieji švęstų džiaugsmingai, atrastų Marijos žinios aktualumą ir priimtų evangelinį įsipareigojimą. Vyskupai kviečia atrasti Fatimos įvykį kaip pranašystę, vedančią į atsivertimą, į kovą su blogiu, apie kurį kalbama Fatimos Marijos apsireiškimuose.

Pastoracinio laiško įvade pristatoma Švč. M. Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio istorija, toliau kalbama apie Marijos žinią – vaisingą palaiminimą Bažnyčiai ir pasauliui. Pristačius žinios esminius punktus, apsireiškimai įvardijami kaip „dovana ir kvietimas gyventi pagal Fatimos žinią asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime“. Paskutinėje laiško dalyje ganytojai pristato Fatimą Portugalijos ir visuotinės Bažnyčios ateities perspektyvoje, kviesdami atpažinti Bažnyčios motinišką veidą ir pranašišką gailestingumo ir taikos skelbimą.

Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio minėjimas Portugalijoje jau prasidėjo. Šimtmečio jubiliejaus pradžią paskelbė Leiros vyskupas Antonio Marto per iškilmingas Mišias pirmąjį Advento sekmadienį. Kaip jau pranešė Vatikano radijas, Švč. M. Marijos apsireiškimų šimtųjų metinių minėjimų kulminacija bus popiežiaus Pranciškaus kelionė ir jo malda Fatimoje gegužės 13 d.

Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmetis bus švenčiamas ištisus 2017 m. Piligrimai, atvykstantys į Marijos šventovę Fatimoje galės į ją įžengti pro Šventuosius vartus, kurie bus atdari per visus jubiliejinius metus. Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio minėjimas tęsis iki liturginių metų pabaigos, Kristaus, Visatos valdovo iškilmės.

Fatimoje yra lankęsi popiežiai pal. Paulius VI ir du jo įpėdiniai: šv. Jonas Paulius II ir Benediktas XVI.

Švč. M. Marijos apsireiškimų Fatimoje istorija (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.