2016-12-16 16:48:00

Arkivysk. G. Grušas: valstybės parodo savo didybę taikiai gyvendamos su kaimynais


„Sovietinio imperializmo mentalitetas yra gajus ir daugelis Rusijoje laiko Baltijos valstybes tos imperijos dalimi“, sako interviu apie Baltijos šalių gyventojų būgštavimus dėl galimos Rusijos agresijos JAV „Catholic News Service“ pranešime Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Ganytojas pripažino, jog Europos ir JAV parama padėjo išblaškyti tokius būgštavimus.

Lietuviai, anot Vilniaus vyriausiojo katalikų ganytojo Grušo, „sunkiai kovoję vardan savo nepriklausomybės, yra pasiryžę ją apsaugoti. Lietuviai jau parodė, jog gali sumokėti laisvės kainą, jie dabar tai patvirtina savo atsiliepimu į kvietimus savanoriškai stoti į karinę tarnybą“, kalbėjo interviu JAV katalikų internetiniame portale Vilniaus arkivyskupas.

„Būdami katalikai, einame su popiežiumi Pranciškumi, drąsinami maldos už taiką“. Ganytojas be kita ko sakė, kad „Lietuvoje laikomasi bendruomeniškumo dvasios ir žmonėms padedama ieškoti tiesos, kai tuo metu rusakalbė spauda ir internetas skleidžia daug neigiamos propagandos“.

„Visi nori būti galingi, kaip Amerika, taip Rusija. Tačiau valstybės parodo savo didybę kai moka gerbti savo kaimynus ir su jais gyventi taikingai, o ne juos užkariauti“, tvirtina interviu JAV katalikų spaudoje Vilniaus arkivyskupas Grušas. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.