2016-12-15 12:47:00

Popiežius: nesmurtas – kelias, kuriuo turime eiti šiandien ir rytoj


Nesmurto kelias veda į taiką. Nesmurtas turi būti pagrindinis tarptautinės politikos ir valstybių santykių bruožas šiandien ir ateityje, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą priėmęs naujus Burundžio, Fidžio, Mauricijaus, Moldovos, Švedijos ir Tuniso ambasadorius prie Šventojo Sosto.

Sveikindamas skiriamuosius raštus įteikiančius šešių valstybių ambasadorius, popiežius sakė, kad nors Šventojo Sosto misija visų pirma yra religinė, tai yra Šventasis Sostas visų pirma yra Katalikų Bažnyčios vienybės centras ir variklis, jis taip pat yra pašauktas skelbti ir liudyti tas moralines ir dvasines vertybes, kuriomis remiasi žmogaus ir visuomenės gyvenimas ir kurioms pritaria visi, kam rūpi bendras gėris. Tarp šių vertybių viena svarbiausių yra taika. Jau prieš penkis dešimtmečius Bažnyčia pradėjo kasmet sausio 1-ąją minėti Pasaulinę taikos dieną. Šiemet jos tema: „Nesmurtas – taikos politikos stilius“.

Popiežius priminė, kad nesmurtas tai visuotinė vertybė, kurią į aukštumas iškėlė Kristaus Evangelija, ir kuri priklauso taip pat ir kitoms kilnioms senoms dvasinėms tradicijoms. Nesmurtas tai pasiryžimas visada atmesti smurtą kaip konfliktų sprendimo priemonę ir siekimas visus nesutarimus spręsti dialogu ir derybomis. Tokį veiklos stilių visada turi rinktis visų pirma tie, kas eina atsakingas pareigas savo šalių vidaus ir tarptautiniame gyvenime. Nesmurtas tai ne silpnumo ar pasyvumo sinonimas, bet kaip tik priešingai – jis reikalauja drąsos, sugebėjimo blaiviai spręsti problemas, visada bendrą gėrį kelti aukščiu ideologinių, ekonominių ar politinių interesų. Nesmurtas, sakė popiežius, tai kelias į taiką, kuriuo privalome eiti šiandien ir ateityje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.