2016-12-15 16:17:00

Popiežius: Ganytojai tebūnie drąsūs ir atviri kaip Jonas Krikštytojas


Jonas Krikštytojas buvo didis, nes buvo ištikimas savo pašaukimui ir tiesai. Apie jį popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, kurioje Jėzus pavadina Joną Krikštytoją „didžiausiu gimusiu iš moters“. Jonas smerkė veidmainius įstatymo mokytojus, vadindamas juos „angių išperomis“, bet buvo supratingas ganytojas paprastiems žmonėms, atsiverčiantiems nusidėjėliams. Atsidūręs kalėjime, jis neišvengė pagundos, ėmė abejoti.

Pasak popiežiaus, didieji gali sau leisti turėti abejonių. Ir tai yra gražu. Didieji, kaip Jonas, neabejoja savo pašaukimo tikrumu, tačiau kai Viešpats jiems parodo naują, dar neišbandytą kelią, jie kartais suabejoja. Jie pagalvoja: „Bet juk tai neortodoksiška, tai eretiška“. Suabejojo ir Jonas: „Gal jis ne Mesijas, kurio laukiau“. Kartais velnias pakužda abejones. Kartais suabejoti paskatina draugas. Tačiau, pasak popiežiaus, čia ir glūdi Jono Krikštytojo didybė. Jis, paskutinis ilgoje gretoje, prasidėjusioje nuo Abraomo, drąsiai skelbęs atsivertimą ir griežtai smerkęs išdidžiuosius, štai dabar, gyvenimo pabaigoje, leidžia sau turėti abejonių. Drąsa, ryžtingumas, o kartu ir abejonės - tai, pasak popiežius, graži krikščioniško gyvenimo programa.

„Prašykime apaštališkos drąsos malonės, mokykimės iš Jono visada sakyti tiesą, sakyti ją su ganytojiška meile, džiaugtis žmonių žengiamais pirmais žingsniais, priimti iš jų tai., ką jie gali duoti. Dievas padarys visa kita. Prašykime malonės abejoti. Kartais, ypač gyvenimo pabaigoje, žmogui gali kilti klausimas: „Ar tikrai visa tai kuo tikėjau yra tiesa?“ Žmogus gali susidurti su gundymu abejoti tikėjimu, abejoti Viešpačiu. Didis Jonas Krikštytojas, kuris yra patys mažiausias Dangaus karalystėje ir kaip tik dėl to yra didis, tepadeda mums eiti šiuo keliu, sekti Viešpačiu“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.