2016-12-13 17:05:00

Sirijos prezidentui perduotas popiežiaus Pranciškaus laiškas


Gruodžio 13 dienos, antradienio, ryte Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Sirijoje kard. Mario Zenari apsilankė Sirijos prezidento Bashar al-Assad būstinėje ir jam asmeniškai įteikė popiežiaus laišką. Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė pranešimą, kuriame nurodo šio laiško pagrindinius turinius: prašymą ieškoti taikių sprendimų, pasmerkiant visas ekstremizmo ir terorizmo formas, nepriklausomai nuo to, kas tokius veiksmus vykdo. Pranciškus taip pat paprašė Sirijos oficialiojo režimo lyderį gerbti tarptautinį humanitarinį įstatymą civilių apsaugos ir pagalbos suteikimo klausimais.

Trumpame komentare Vatikano radijui kardinolas Zenari sakė, kad prezidentas al-Assad su dėkingumu priėmė laišką ir tuoj pat jį perskaitė. Jo įsitikinimu, būtina atverti plyšį, bet kokią galimybę smurto mažinimui ir humanitarinės pagalbos suteikimui, galiausiai susitaikymui. Kardinolas taip pat pridūrė, jog visiems sirams, nuo valdžios viršūnių iki paprastų piliečių, yra aiškus popiežiaus dėmesys šiai žemei. Taip reikia suprasti ir jo paskyrimą kardinolu.

Galima paminėti, kad sekmadienio vidudienio maldoje, popiežius Pranciškus vėl kalbėjo apie šiuo metu bombarduojamame Alepo mieste esančias šeimas, senelius, ligonius, melsdamas jų lemties palengvinimo.

Alepą  šiuo metu bando užimti būtent prezidento al-Assado pajėgos, remiamos Rusijos aviacijos ir karių. Jų priešas nėra teroristinės „Islamo valstybės“ kovotojai, bet vadinamieji „nuosaikūs sukilėliai“, kuriuos savo sąjungininkais mato Jungtinės Amerikos Valstijos ir kitos Vakarų valstybės, pasiuntusios savo pajėgas į šį regioną. Puolančioms jėgoms pastarosiomis dienomis pažerta itin daug kritikos dėl beatodairiškumo dėl civilių gyvybės ir likimo nepaisymo. Rusija ir Sirijos režimas atmeta šiuos kaltinimus. Pirmadienį Rusijos gynybos ministerija paskelbė, jog Alepas praktiškai užimtas, išskyrus kelis kvartalus rytinėje miesto dalyje. Pasak to paties pranešimo, atakų metu buvo evakuota per 110 tūkstančių asmenų, kurie pradėjo sugrįžti.

Katalikiška italų žinių agentūra SIR susisiekė su Alepe esančiu jėzuitu Sami Hallaku, kuris koordinuoja centrą, išdalijantį pagalbą, atsiunčiamq „Jėzuitų pabėgėlių tarnybos - JRS“ – kiek tai įmanoma. Šis jėzuitas nepasitraukė, liko mieste, kad padėtų kitiems čia likusiems žmonėms. Jis papasakojo, kad šeštadienio, gruodžio 10 dienos pavakare, į jėzuitų centrą pataikė bomba, o dar trys nukrito šalia. Atrodo, kad jos atskrido iš įvairių pusių: tiek iš tos, kurioje buvo sukilėliai, tiek iš kitos, kontroliuojamos režimo. Į pastatą pataikiusi bomba jį smarkiai apgadino, jis pats tuo metu buvo pastate, tačiau nenukentėjo. Laimei, tai nebuvo rytas, kai nemažai žmonių buvo atėję prie centro pasiimti maisto davinio.

Ankstesniuose reportažuose t. Hallak ne kartą išsamiai pasakojo apie humanitarinę krizę Alepo mieste: maisto ir vandens trūkumą, uždarytas mokyklas ir ligonines, nuolatinę įtampą tarp žmonių.

Prieš keletą metų Alepas buvo antras pagal dydį Sirijos miestas po Damasko, jame gyveno pusantro milijono žmonių. Jame buvo sutelkta tiek daug prekybos, kad jis buvo vadinamas ekonomine krašto širdimi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.