2016-12-13 12:29:00

Gvadalupės Marijos šventė Vatikane


Gruodžio 12 d. buvo minima Amerikos globėjos, Gvadalupės Švč. Mergelės Marijos šventė. Kaip ir kitais metais šia proga pirmadienio vakarą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro bazilikoje. Jose dalyvavo visų pirma Romoje gyvenantys katalikai iš Lotynų Amerikos šalių. Mišios buvo aukojamos ispanų kalba.

Gvadalupės Marijos šventės Mišių Evangelija kalba apie Marijos apsilankymą pas giminaitę Elzbietą. Pasak popiežiaus, pasakojimas apie aplankymą ir jo metu Elzbietos Marijai tarti žodžiai: „Palaiminta įtikėjusi“ suteikia mums tos šviesos, kurios reikia sprendžiant Lotynų Amerikos žemyno visuomenes kamuojančias problemas. Negalime sakyti, kad pasiekėme gerovę, jei matome, kad tūkstančiai vaikų ir jaunų žmonių elgetauja gatvėse, miega geležinkelio stotyse ir metro požemiuose, jei jiems nėra vietos „gyvenimo traukinyje“. Tai situacijos, kurios gali nulemti ir rimtas tikėjimo abejones. Dėl to turime mokytis iš Marijos ir kartu su Elzbieta tarti „Palaiminta įtikėjusi“. Turime mokytis iš Marijos gerumo ir paslaugumo kito žmogaus atžvilgiu, turime jos pavyzdžiu pasitikėti Dievo valia, tikėti jo teisingumu. Nevalia mums gyventi kaip našlaičiai, nes turime Motiną. Jei ji yra mūsų Motina, mes privalome atpažinti mus tarpusavyje jungiančius brolybės ryšius ir prisiimti iš to tekančią atsakomybę už kiekvieną savo brolį ir seserį. Marijos artumas tepadeda mums tarpusavyje susitaikinti, tepadeda atkurti teisingus tarpasmeninius santykius visame mūsų palaimintame Lotynų Amerikos žemyne, teskatina tarti „taip“ gyvybei ir tarti „ne“ abejingumui, žmonių ir tautų atstūmimui ir nurašymui, - sakė popiežius aukodamas Gvadalupės Marijos šventės Mišias. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.