2016-12-12 17:33:00

Cantalamessan adventtisaarna: Henkien erottelusta


Ensimmäinen osa paavin talouden ("hovisaarnaajan") isä Raniero Cantalamessan (ofmcap) adventtisaarnasta ”Pyhä Henki ja henkien erottelun armolahja”

Pohtikaamme edelleen Pyhän Hengen työtä kristityssä. Pyhä Paavali mainitsee erityisen ”henkien erottamisen” karisman (kts. 1. Kor. 12:10). Alunperin tällä ilmaisulla oli oma tarkka merkityksensä: se tarkoitti sellaista lahjaa, jonka avulla voitiin tehdä erottelu Kristuksen Hengestä tulevien inspiroitujen (tai profeetallisten) sanomien ja toisaalta muista hengistä tulevien sanomien välillä (kuten ihmisen hengen, demonisen hengen ja maailman hengen).

Myös pyhälle Johannekselle tämä on ilmaisun perusmerkitys. Henkien ’erottelu’ tarkoittaa niiden ’koettelua’, ”ovatko ne Jumalasta” (1. Joh. 4:1). Paavalille ensisijainen kriteeri on Kristuksen tunnustaminen ”Herrana” (1. Kor. 12:3); Johannekselle se on Kristuksen tunnustaminen ”lihaan tulleena” (1. Joh. 4:2) eli inkarnoituneena. Johanneksella henkien erottelu alkaa jo ottaa teologista tehtävää kriteerinä, jolla oikea oppi erotetaan väärästä, ortodoksia heresiasta, mistä tulee myöhemmin keskeistä.

Tätä henkien erottamista on harjoitettava kahdella alueella: kirkollisella ja henkilökohtaisella. Kirkollisella alueella henkien erottelusta vastaa kirkon opetusvirka auktoriteetillaan, jonka on kuitenkin otettava muiden kriteerien ohella huomioon kristittyjen ”yhteinen uskon taju”.

(...)

(Voimme nähdä tästä, kuinka) Pyhä Henki johtaa kirkkoa kahdella tavalla: joskus suoraan, karismaattisella tavalla ilmestysten ja profeetallisten inspiraatioiden kautta, toisinaan taas kollegiaalisesti, tuskallisten ja vaikeiden yhteenottojen kautta, jopa eri osapuolten ja näkemysten välisten kompromissien kautta.

(...)

Siirtykäämme sitten käsittelemään henkien erottelua omassa elämässämme. Yksilöihin sovellettuna henkien erottamisen karisma kehittyi merkittävästi vuosisatojen kuluessa. Alunperin, kuten nähtiin, henkien erottelulla arvioitiin toisten, kokouksissa puhuneiden tai profetoineiden inspiraatiota. Myöhemmin sen tehtäväksi tuli ennenkaikkea omien inspiraatioiden arviointi.

Kyse ei ole keinotekoisesta kehityksestä: kyseessä oli sama lahja, vaikka sitä käytettiin eri tavoin. Huomattava osa siitä, mitä hengelliset kirjoittajat ovat käsitelleet ”neuvon lahjana”, soveltuu myös henkien erottelun karismaan. Tämän neuvon lahjan (tai karisman) kautta Pyhä Henki auttaa meitä arvioimaan tilanteita ja suuntaamaan valintamme inhimillisen viisauden ja harkinnan lisäksi uskon yliluonnollisten periaatteiden valossa. Ensisijainen ja perustava henkien erottelu on se, jonka avulla voimme erottaa ”Jumalan Hengen” ”maailman hengestä” (1. Kor. 2:12). Pyhä Paavali tarjoaa [tähän] saman objektiivisen kriteerin kuin Jeesus, [nimittäin] ’hedelmän’. ”Lihan työt” osoittavat, että toive on lähtöisin vanhasta synnillisestä luonnosta, kun taas ”Hengen hedelmät” ilmaisevat, että se on lähtöisin Hengestä (kts. Gal. 5:19-22). ”Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha” (Gal. 5:17).

Toisinaan tämä objektiivinen kriteeri ei kuitenkaan riitä, sillä valintaa ei nyt tehdä hyvän ja pahan vaan hyvän ja jonkin toisen hyvän välillä: on tarve arvioida, mitä Jumala tahtoo jossain erityisessä tilanteessa. Juuri tähän tarpeeseen pyhä Ignatius de Loyola kehitti opetuksensa henkien erottelusta. Hän kehottaa meitä miettimään yhtä asiaa yli kaiken, nimittäin omia sisäisiä taipumuksiamme, niitä pyrkimyksiä (”henkiä”), jotka ovat valintojemme takana. (...)

Esimerkiksi, kun edessäsi on kaksi vaihtoehtoa, on hyvä valita niistä toinen niin kuin olisit päättänyt seurata sitä ja elää sitten tällä asenteella päivä tai pari. Arvioi sen jälkeen sisäisiä reaktioitasi tähän valintaan ja havaitse toiko se rauhaa, onko se sopusoinnussa muiden valintojesi  kanssa, onko sisälläsi jotain joka rohkaisee sinua jatkamaan tähän suuntaan vai jättääkö sen sinut pikemminkin rauhattomuuden tilaan. Toista sitten sama toisen mahdollisen vaihtoehdon suhteen. Tee kaikki rukouksen hengessä, jättäytyen Jumalan tahdolle ja avoimena Pyhälle Hengelle.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.