2016-12-10 16:00:00

Latvijoje pristatytas oficialus Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimas


Gruodžio 10-ąją dieną Rygoje iškilmingai pristatyti Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimai į latvių kalbą. 1962 – 1965 metais vykęs Susirinkimas buvo vienas iš svarbiausių 20 amžiaus įvykių visos katalikų Bažnyčios gyvenime. Ir nors nuo jo praėjo jau šešios dešimtys metų, jo aktualumas nesumažėjo. Kaip visai neseniai pastebėjo popiežius Pranciškus, Bažnyčios istorija rodo, jog Susirinkimų mokymo absorbavimui visoje katalikiškoje bendruomenėje gali prireikti amžiaus. Pasak popiežiaus, jo paties pontifikatas yra tik „pusiaukelė“ įgyvendinant Vatikano II Susirinkimo mokymą.

Susirinkimo dokumentų vertimų pristatymo renginys prasidėjo šventosiomis Mišiomis Rygos katedroje, dalyvaujant Vilniuje reziduojančiam apaštaliniam nuncijui Baltijos šalims, arkivyskupui Lopezui Quintanai.

Žinoma, dabartiniai vertimai nėra pirmieji, pažymima Rygos arkivyskupijos portale. Paskutinėse dvejose Vatikano II Susirinkimo sesijose galėjo dalyvauti latvių dvasininkas Julijans Vaivods, kuris sugrįžęs rūpinosi dokumentų vertimais ir jų santraukomis. Beje, būdamas Romoje jis gavo vyskupo šventimus, o vėliau, 1983 metais, šv. Jonas Paulius II jį paskyrė pirmuoju latvių kardinolu.

Vėliau, rankraščių forma, buvo parengti ir naudojami dar keli pavienių dokumentų ar jų dalių vertimai, kai kurie vertimai buvo parengti, Rygoje studijuojančių seminaristų pastangomis, popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo 1993 metais proga, buvo dar kitų pavienių iniciatyvų. Tačiau trūko organiško vertimo, pagal dabartinius kalbinius standartus, naudojant suderintą terminologiją. Tad 2012 metais buvo surinkta nauja vertėjų grupė, kurios darbo rezultatai pagaliau tapo prieinami visiems Latvijos katalikams. Vertimai sudėti į vieną tomą. Jie pateikiami šalia originalaus teksto lotynų kalba, reikšmingo tiems, kurie domisi dokumentais akademiškai. Kiekvienas dokumentas yra palydimas trumpu įvadu, kuris skaitytojui perteikia svarbiausias sąvokas ar idėjas. Į tomą įterptas išsamus straipsnis apie patį Vatikano II Susirinkimą, taip pat įvairios iliustracijos. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.