2016-12-09 16:42:00

Popiežius: supasaulėjimas ir griežtumas – kunigų nelaimės


Penktadienio Mišių Evangelijoje kalbama apie nepatenkintus žmones. Sakai jiems viena – jie nepatenkinti; sakai jiems kita, visiškai priešinga, – jie vis tiek nepatenkinti. Ir šiandien turime visą laiką nepatenkintų krikščionių, sakė popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Niekada nepatenkinti, niekada nepasotinti žmonės daro žalą visai bendruomenei. Žala dar didesnė, jai tokie yra tikinčiųjų bendruomenės vadovai – kunigai. Plėtodamas šią mintį, popiežius įspėjo prieš verslininko laikyseną. Jėzus yra Dievo ir žmogaus tarpininkas. Mes, kunigai, sakė popiežius, turime sekti Jėzumi. Kunigas negali elgtis kaip verslininkas, teikiantis tarpininkavimo paslaugas.

„Tarpininkas aukoja save patį, kad sujungtų dalis, aukoja visą save, gyvybę. Tokia yra kaina, tenka atiduoti savo gyvenimą, nebijoti vargo, darbo, paaukoti daugybę dalykų, kad kaimenė būtų vieninga, vesti ją vieningą link Dievo. Jėzaus tarpininkavimo logika – tai savęs aukojimo logika. Šv. Paulius laiške Filipiečiams aiškiai sako: „Jėzus apiplėšė pats save“ vardan šios vienybės, nusižemino iki mirties, iki mirties ant kryžiaus. Tokia jo logika: apiplėšti save, visiškai pasiaukoti“. Tai, pasak popiežius, kelias, kuriuo turi eiti kiekvienas kunigas.

Tačiau, deja, būna ir taip, kad kunigas elgiasi kaip funkcionierius, kuris niekada nesusitepa rankų, kuris laukia, kad už jo atliekamą tarpininkavimą būtų atsilyginama, kuris mėgsta, kaip sako Jėzus, kad žmonės jį pastebėtų aikštėje. „Norėdami save sureikšminti, šitaip tarpininkavimą suvokiantys kunigai, renkasi griežtumą. Žmonės jiems svetimi, jiems svetimas žmogaus skausmas, jie užmiršta tai ko buvo išmokę savo namuose iš tėvo, motinos, senelių, brolių ir seserų. Jie visai tai praradę. Jie griežti. Jie  krauna ant pečių kitiems žmonėms naštas, kurių patys nenori nešti. Taip Jėzus kalbėjo apie savo meto netikusius kunigus. Jie su botagu rankoje bando tvarkyti Dievo tautos gyvenimą: „šito negalima, šito negalima...“ Ir daug žmonių, kurie ateina pas juos tikėdamiesi nors trupučio paguodos ir supratimo,  griežtai pavaromi lauk“.

Pasak popiežiaus, kunigų griežtumas dažnai eina išvien su supasaulėjimu. Tai nepasitenkinimo dėl blogai pasirinkto kelio rezultatas. Viduje vis daugiau supasaulėjimo, o bandant jį nuslėpti, tuo pat metu išorėje vis daugiau griežtumo.

Baigdamas homiliją popiežius papasakojo neseniai iš vieno Romos kurijoje dirbančio pagyvenusio kunigo girdėtą istoriją. Tas paprastas, Jėzų mylinti kunigas, užėjo į kunigų drabužių parduotuvę nusipirkti marškinių. Ten jis pamatė jaunuolį, maždaug 25 metų, jauną kunigą arba dar tik besiruošiantį kunigystei, besimatuojantį  plačius aksominius apsiaustus, sidabro brandines, plačiabryles skrybėles ir su pasimėgavimu žiūrintį į save veidrodyje. Tas pagyvenę kunigas, sugebėjo įveikti jį nuo to vaizdo prislėgusį skausmą ir su humoru pakomentavo tą sceną: „O sakoma, kad moterims draudžiama būti kunigais“. „Jei šitaip suvoksi kunigystę, žmonės iš tavęs juokis“, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.