2016-12-08 17:00:00

Popiežius: Marija, padėk mums atnaujinti save ir pasaulį


Ketvirtadienį po pietų, kaip kasmet Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, popiežius nuvyko į Romos Ispanijos aikštę ir vadovavo trumpai maldai už Romos miestą ir pasaulį prie popiežiaus Pijaus IX prieš pusantro šimto metų pastatydintos Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos statulos. Šį paminklą Pijus IX pastatydino keleriems metams praėjus nuo Marijos Nekaltojo Prasidėjo dogmos paskelbimo 1854 m. gruodžio 8-ąją.

„Marija, Nekaltai Pradėtoji mūsų Motina, Tavo šventės dieną atvykstu pas Tave, atvykstu ne vienas, bet su visais, kuriuos man patikėjo Tavo Sūnus šiame mieste ir visame pasaulyje, kad Tu juos laimintum ir saugotum nuo pavojų“, - sakė popiežius Pranciškus ir ypatingai prašė Mariją globoti vaikus ir šeimas, dirbančius ir darbo neturinčius žmones. Nekaltas Marijos žvilgsnis ir nekalta širdis temoko mus be veidmainystės žiūrėti į kitą žmogų, nekaltos rankos švelniai tepaliečia vargstančiuosius ir sergančiuosius, vienišus ir pasimetusius. „Tu mums primeni, kad pirma visko yra Dievo malonė, už mus gyvybę paaukojusio Jėzaus Kristaus meilė ir viską atnaujinančios Šventosios Dvasios jėga. Padėk mums, - prašė popiežius, - kad neprarastume drąsos, bet pasitikėdami Tavo nuolatine pagalba, imtumės atnaujinti save, šį miestą ir visą pasaulį. Šventoji Dievo Motina, melski už mus“.

Grįždamas į Vatikaną popiežius Pranciškus užsuko į Didžiąją Švč. Mergelės Marijos baziliką ir valandėlę pasimeldė prie Romiečių globėjos – Salus populi romani – ikonos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.