2016-12-08 14:44:00

Marek Jedraszewski - trečiasis šv. Karolio Wojtylos įpėdinis Krokuvoje


Kardinolas Stanislawas Dziwiszas pasitraukė iš pastoracinių pareigų Krokuvoje. Į jo vietą paskirtas arkivyskupas Marekas Jedraszewskis, pastaruosius ketverius metus vadovavęs Lodzės arkivyskupijai.

Potvarkiai dėl pasikeitimo Krokuvos arkivyskupijos soste Lenkijoje paskelbti ketvirtadienį, minit Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą. Popiežius Pranciškus patenkino 78-uosius metus einančio arkivyskupo S. Dziwiszo prašymą atleisti iš pastoracinių pareigų, atsižvelgdamas į ganytojo garbų amžių. Kardinolas Dziwiszas, istorinis šv. Karolio Wojtylos - popiežiaus Jono Pauliaus II – asmeninis sekretorius, praėjusią vasarą priėmė į Krokuvą Pasaulinėms jaunimo dienoms atvykusį popiežių Pranciškų. Stanislawas Dziwiszas vadovavo Krokuvos Bažnyčiai pastaruosius vienuolika metų, šias pareigas perėmė iš kardinolo Franciszeko Marcharskio, mirusio rugpjūčio 2 d., kuris užėmė Krokuvos arkivyskupo sostą vietoj kardinolo Karolio Wojtylos, išrinkto popiežiumi ir pasivadinusio Jonu Pauliumi II.

68-uosius metus einančio Mareko Jedraszewskio paskyrimas į Krokuvos sostą atveria naują puslapį Krokuvos Bažnyčios gyvenime. Praėjus daugiau kaip penkiems dešimtmečiams į Krokuvą arkivyskupu metropolitu paskirtas pirmas ne iš šios arkivyskupijos kilęs ganytojas. Arkivyskupas Marekas Jedraszewskis gimė Poznanėje, vidurio vakarų Lenkijoje 1949 metais, buvo įšventintas Poznanės kunigu ir vyskupu augziliaru. Jį į šias pareigas 1997 metais paskyrė šv. Jonas Paulius II, o Benediktas XVI 2012 metais Mareką Jedraszewskį paskyrė Lodzės arkivyskupu metropolitu.

Marekas Jedraszewskis, filosofiją ir teologiją studijavęs Poznanėje, filosofijos daktaratą apgynė Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Poznanėje ėjo kunigų seminarijos disciplinos prefekto pareigas, redagavo diecezinį savaitraštį, 1991 metais jam suteiktas Popiežiškosios Krokuvos Teologijos akademijos habilituoto daktaro laipsnis. Pastaruoju metu paskirtasis Krokuvos arkivyskupas eina Lenkijos vyskupų konferencijos vicepirmininko ir Europos vyskupų konferencijų tarybos komisijos „Katekizmas, mokykla ir universitetas“ pirmininko pareigas.

„Pažinti Kristų“ yra paskirtojo Krokuvos arkivyskupo metropolito Jedraszewskio šūkis, kurį į savo herbą įsirašė prieš du dešimtmečius ir kuris yra tapęs stipriu ganytojo orientyru pastoracinėje veikloje, ypač jaunimo sielovadoje. Pavasarį, dalyvaudamas universitetinio jaunimo pastoraciniame susitikime Vengrijoje, kuriame dalyvavo penkiasdešimties kraštų atstovai, arkivyskupas Jedraszewskis be kita ko kalbėjo:

„Palydėti jaunimą jiems atsiliepiant į Dievo pašaukimą yra visos bažnytinės bendruomenės pareiga. Tai uždavinys jaunimo pastoracijai, pirmiausia – akademinei pastoracijai. Palydėti reiškia padėti jaunimui išmokti pažinti Jėzų. Tik palydėdami, eidami kartu, galėsime padėti sužadinti jaunime tiesos aistrą, gyvenimo džiaugsmą, įsipareigojimą gėriui ir pasitikėjimą ateitimi.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.