2016-12-08 16:28:00

Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas


Gruodžio 8 dieną buvo paskelbtos Dvasininkijos kongregacijos parengtos gairės apie kunigų formaciją „Kunigiško pašaukimo dovana“. Tai praktinės sielovados dokumentas. Kartu su dokumentu Šventojo Sosto dienraštis „L’Osservatore Romano“ paskelbė kardinolo Beniamino Stella, Dvasininkijos kongregacijos prefekto, straipsnį, kuriame paaiškinami ir išdėstomi jo sukūrimo motyvai.

Visų pirma, tai pakankamai ilgas laikotarpis nuo 1970 metais publikuotų analogiškų gairių „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis“. Per 46 metus smarkiai pasikeitė istoriniai, socialiniai, kultūriniai ir bažnytiniai kontekstai, kuriuose kunigas vykdo Kristaus ir Bažnyčios misiją. Šie pokyčiai įtakojo kunigystės sampratą, dvasinius Dievo tautos poreikius, evangelizavimo iššūkius, komunikacijos kalbą ir pan. Žinoma, per pastarąsias kelias dešimtis buvo išleisti keli svarbūs atnaujinimai kunigiškos formacijos klausimais, popiežiai dažnai kalbėjo šia tema. Pavyzdžiui, Pranciškus nuolat pabrėžia, jog kunigas ne „funkcionierius“, bet „dėl Dievo tautos pateptas ganytojas“, gailestingos širdies, atsispiriantis pinigų, autoritarinės galios, kieto legalizmo at puikavimosi pagundoms.

Visada atsimenant, kad Bažnyčioje naujovės nėra atskiriamos nuo tradicijos, dabartiniame dokumente yra integruojami, pagilinami ar papildomi tie turiniai ar metodai, kurie jau buvo apibrėžti anksčiau.

Pavyzdžiui, pasak kardinolo Stella, tai „žmogiško matmens“ ugdymas. Dokumente yra vadovaujamasi šv. Jono Pauliaus II 1992 metais publikuoto apaštalinio paraginimo „Pastores dabo vobis“ sinteze, jog kunigo ugdymas turi žmogišką, dvasinę, sielovadinę ir intelektualinę matmenis. Kalbant apie pirmąjį, be širdies ir proto pusiausvyros, be emocinės brandos, su neišspręstomis problemomis šiose srityse, rizikuojama skaudžiomis pasekmėmis, vėliau, tiek pačiam kunigui, tiek Dievo tautai. Pačiame dokumente išdėstoma dar tiksliau. Žmogiškajam matmeniui priklauso fizinė būklė, maitinimasis, judėjimas, poilsis; psichologinė būklė – emocinė pusiausvyra, savitvarda, integruotas lytiškumas; moralinė sąmonė – sugebėjimas būti atsakingu, priimti pasvertus sprendimus, turėti subalansuotą savivertę. Labai naudingas estetinis ir socialinių įgūdžių ugdymas. Visa tai kandidatas į kunigystę yra kviečiamas panaudoti tarnavimui Dievui, tai, interviu „L‘Osservatore Romano“ priduria kardinolas Stella, jam padės būti autentišku, mylimu, vidujai laisvu, emociškai stabiliu, sugebančiu užmegzti ramius ryšius kunigu, gyvenančiu evangeliniais patarimais be kietumo ir be „nutrūkimų“.

Pagrindas kunigo tapatybei ir pašaukimui, pakartoja kardinolas Stella, nėra buvimas religiniu organizatoriumi ar sakralumo funkcionieriumi, tačiau Viešpatį mylinčiu mokiniu, kurio gyvenimas ir tarnystė paremti giliu ryšiu su Dievu ir pastanga supanašėti su Kristumi, geruoju ganytoju. Todėl dokumente išryškinama, kad vertinant kandidatą reikia išvengti išorinio automatizmo, pavyzdžiui, visapusiškam vertinimui nepakanka to, kad asmuo gerai išlaikė filosofijos ir teologijos egzaminus.

Dokumente taip pat apžvelgiamos kitos sąlyginai naujos aplinkybės: pavyzdžiui, daugėja kandidatų, kurie pašaukimą į kunigystę atranda vyresniame amžiuje, jau turėdami gyvenimo ir darbo patirties, struktūruotą asmenybę. Jiems reikia kitokio palydėjimo ir, žinoma, nereikia supainioti pašaukimo į kunigystę su krikščioniško atsivertimo pagimdytu noru sekti Kristumi.

Vienas skyrelis trumpai apibendrina užduotis, kurios tenka atsakingiems už kandidatų formaciją: vyskupui, kunigams, seminarijų dėstytojams, įvairių sričių ekspertams ir pačiam seminaristui, nes jis taip pat yra atsakingas už savo formaciją ir brandą.

Skyrelyje apie kriterijus, primenama, kad asmenys su labai stipriomis homoseksualiomis tendencijomis neturėtų būti priimami į seminarijas, kaip ir remiantys taip vadinamąją „gėjų kultūrą“. Jei homoseksualumo tendencijos yra laikino, pereinamojo brandos laikotarpio reiškiniai, reikia įsitikinti, kad jos „aiškiai peržengtos“ bent tris metus iki diakono šventimų. Atsižvelgiant į keliolikos pastarųjų metų realijas, nurodoma, kad kandidatai neturi turėti jokio sąryšio su nepilnamečių lytiniu išnaudojimu, patys jį patyrę turi būti specialiai palydėti, visi turėtų išklausyti prevencinį seminarą prieš seksualinį išnaudojimą ir kitas išnaudojimo formas.

Viešpats visada ištesi pažadus ir jei jus pašaukė, padarys tai, kad jo šviesa spindės ir tada, kai išgyvenate tamsumą, sausrą, nuovargį ar laikiną sielovadinę nesėkmę. Nepamirškite maldos, rūpinkitės vidiniu gyvenimu, išlikite pasiruošę formuotis kasdien, mokytis iš sielovados ir Dievo tautos. Turime likti budrūs, kaip skatina Advento laikas, neleisti, kad įpročiai ar vidutiniškumas nusilpnintų dovaną, kurią Viešpats mums davė,  - kunigams pataria kardinolas Stella. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.