2016-12-08 12:01:00

Abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim


Ojciec Święty przyjął rezygnację kard. Stanisława Dziwisza z funkcji metropolity krakowskiego, złożoną przez niego, zgodnie z prawem kanonicznym, już dwa lata temu, w chwili ukończenia 75. roku życia.

Nowym metropolitą krakowskim Papież ustanowił dotychczasowego metropolitę łódzkiego, abp. Marka Jędraszewskiego. Jest on profesorem nauk teologicznych, a także wytrawnym znawcą filozofii, którą od lat wykłada.

Urodził się w Poznaniu w 1949 r. Studiował najpierw w tamtejszym Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w tym mieście. 24 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W latach 1973-1975 był wikariuszem parafii św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat o filozofii Levinasa. Po powrocie do kraju był prefektem poznańskiego seminarium, wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego i redaktorem naczelnym Przewodnika Katolickiego. W 1991 r. habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z filozofii Sartre’a i Levinasa.

Sześć lat później ks. Jędraszewski został biskupem pomocniczym w Poznaniu. Równocześnie był tam profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 11 lipca 2012 r. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Od 2014 r. abp Jędraszewski jest zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Pełni w niej ponadto funkcje członka Rady Stałej, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Jest delegatem episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Nowy metropolia krakowski jest także przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Papież Franciszek włączył go ponadto do grona członków Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Po ogłoszeniu nominacji, w rozmowie z Radiem Watykańskim nowy krakowski metropolita ujawnił m.in kulisy jej ogłoszenia.

„Ojciec Święty osobiście zakomunikował mi swoją wolę, żebym przestał być pasterzem Kościoła łódzkiego i objął urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego. To było dziesięć dni temu, kiedy niespodziewanie zawołał mnie do siebie, gdy byłem w Rzymie podczas kongresu międzynarodowego dotyczącego studentów. I on sam też wyznaczył dzisiejszą uroczystość jako dzień ogłoszenia nominacji. To jest bardzo znamienne dlatego, że dokładnie cztery lata i trzy miesiące temu, w święto Narodzenia Matki Bożej, 8 września, obejmowałem rządy w archidiecezji łódzkiej. I teraz, pod znakiem Najświętszej Marii Panny, przychodzi mi stanąć w długim poczcie wielkiej historii, którą tworzyli biskupi krakowscy. Ogromne przejęcie odpowiedzialnością, taka trochę i trwoga Boża, ale także nadzieja, że z pomocą Bożą podołam tym zadaniom, które stawia przede mną Ojciec Święty i Kościół” – powiedział abp Jędraszewski.

lg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.