2016-12-07 15:55:00

Pasaulinė taikos diena: kodėl kalbėti apie taiką?


Gruodžio 12 dieną Vatikane bus paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai. Popiežius Pranciškus sausio 1 minimai Pasaulinei taikos dienai parinko temą: „Nesmurtas - taikos politikos stilius“. Pasaulinė Taikos diena 2017 metų sausio 1 dieną bus jubiliejinė, minima penkiasdešimtąjį kartą.

Pirmoji Pasaulinė taikos diena buvo švęsta 1968 metais. Ją įvedęs palaimintasis popiežius Paulius VI patikino, jog „reikia visuomet kalbėti apie taiką: to reikalauja popiežiaus visuotinio ganytojo pašaukimas; taikai iškilusi rimta grėsmė, galinti nulemti baisius ir katastrofiškus įvykius ištisoms tautoms ir nemažai žmonijos daliai; taika yra vienintelis tikras žmogaus pažangos kelias, o ne nacionalistinės ambicijos, smurtinis užkariavimas ir represijos.

Pasak Pauliaus VI, „reikia visuomet kalbėti apie taiką, nes tai krikščioniškos religijos išmintis, nes krikščioniui skelbti taiką reiškia skelbti Jėzų Kristų, „Jis yra mūsų sutaikinimas“ (Ef 2,14), „Jo yra taikos Evangelija“ (Ef 6,15). Per savo Kryžiaus auką Jis įvykdė visuotinį sutaikinimą, o mes, Jo sekėjai, esame pašaukti būti „taikdariais“ (Mt 5,9); ir tik iš Evangelijos gali veiksmingai pasklisti taika, ne tam, kad žmones padarytų silpnais ir neryžtingais, bet kad jų vidinį impulsą vykdyti smurtą ir prievartą pakeistų tikrai žmogiškomis sveiko proto ir nuoširdumo dorybėmis.

Ir mes tai darome, pridūrė pal. popiežius Paulius VI, norėdami, kad nei Dievas, nei istorija daugiau niekados nepriekaištautų mums dėl tylėjimo priešais naujo tautų sankirčio pavojų, kuris kaip žinome, galėtų įgyti nelauktas baisios apokalipsės formas. Visuomet reikia kalbėti apie taiką.“

Popiežiaus Pranciškaus žinią 2017 metų Pasaulinei taikos dienai pristatys Popiežiškosios Taikos ir teisingumo tarybos pirmininkas kard. Peter Appiah Turkson ir dikasterijos narys arkivysk. Silvano Tomasi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.