2016-12-06 13:52:00

Konstantinopolio patriarchas: krikščionys pašaukti būti vilties ženklu


Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui I įteikta Apulijos teologijos fakulteto ekumeninė Šv. Mikalojaus premija. Premijos įteikimo šventė įvyko pirmadienį Bario Šv. Mikalojaus bazilikoje, šv. Mikalojaus šventės išvakarėse surengtame iškilmingame Akademinių metų pradžios posėdyje. Patriarchas premijos įteikimo ceremonijos dalyviams pasakė kalbą, pagrindinį dėmesį skirdamas Viduržemio jūros regiono kraštams iškilusiems iššūkiams.

„Jei gebėsime drąsiai priimti teisingumą, laisvę ir tiesą kaip taikos kolonas ir jei religijos gebės nutiesti tiltus tarp individų, tautų ir kultūrų, tada galėsime būti vilties ženklu žmonijai. Tik tokiu būdu Adrijos ir Jonijos jūros, Italijos ir kitų kraštų krantai vėl galės būti bendrystės vietos visiems“, pasakė priimdamas Ekumeninę premiją Konstantinopolio patriarchas.

Jis kalboje prisiminė apsilankymą Lesbo salos pabėgėlių stovykloje Graikijoje balandžio mėnesį su popiežiumi Pranciškumi bei Atėnų ir visos Graikijos metropolitu Jeronimu II, išsakė sielvartą dėl pabėgėlių būklės ir Europos Sąjungos nesugebėjimo deramai reaguoti į Viduržemio jūroje susidariusią situaciją:

„Europos Sąjungai ne taip jau paprasta suvokti ypatingą Viduržemio jūros regiono svarbą, įskaitant jo istorinę - religinę reikšmę, nes yra malama laicizacijos ir sekuliarizacijos girnų“, pasakė patriarchas.

Jis kvietė matyti Viduržemio jūrą kaip susitikimo, bendravimo erdvę, priminė ją ištikusią žmonijos tragediją: „Viduržemio jūra, kaip religijų ir tautų susitikimo, kultūros ir sugyvenimo jūra, staigiai virto vargdienių jūra, per ją keliaujančių nuo Artimuosiuose Rytuose vykstančių karų ir ten apsireiškusio religinio fundamentalizmo, kaip ir nuo bado, kuriuos taip dažnai sukelia nedaugelio godumas daugelio sąskaita; tironijos, neleidžiančios gyventi ir pačių elementariausių dalykų trūkumas“.

„Verta susimąstyti, ragino Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I, kaip mums, krikščionims, priklausantiems skirtingoms bendruomenėms ir Bažnyčioms, palaikyti dialogo, meilės ir taikos principus sukrėstame pasaulyje ir priešais jūrą, kuri pavirto kapinynu daugelio mūsų brolių ir sesių, kurie tetroško vieno: geresnio gyvenimo.

Panašiai kaip jau ne kartą yra sakęs popiežius Pranciškus, Konstantinopolio patriarchas iškėlė religijų vaidmenį ir galimą jų įnašą: religijų pamatinis vaidmuo - sukurti ir sutvirtinti pamatinę bendradarbiavimo ir vieni kitų supratimo bazę, kuri leistų nustumi į šoną visus mūsų visuomenėse ir religijose esančius fundamentalizmus. Reikia „perdirbti“ tautų tarpusavio pagarbą, įveikiant nepasitikėjimą, smurtą, žudynes ir genocidus. Socialinis teisingumas ir tautų teisingumas turi būti virš pasaulinės ekonomijos ir „nežinančios ribų“ globalizacijos interesų, kad būtų galima sustabdyti nesukontroliuojamą žmonių migraciją. Nieks savo noru neapleidžia savo namų židinio, jei nėra varomas neišvengiamų aplinkybių arba smurto. Drauge reikia bendrystės ekonomikos, kuri leistų priimti atvykstančius, nesukeliant svečių šalių visuomenės nepasitenkinimo.

Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus padėkojo už Apulijos teologijos fakulteto jam paskirtą Ekumeninę premiją, drauge broliškai pasveikino popiežių Pranciškų, „šventąjį antikos Romos Bažnyčios vyskupą brolį Pranciškų“ nuo „nuolankaus Naujosios Romos vyskupo“. Ortodoksų patriarchas tęsė savo kelionę Italijoje antradienį, šv. Mikalojaus šventės proga dalyvavo Mišparuose Šv. Mikalojaus bazilikoje Baryje. Sekmadienį patriarchas simboliškai priėmė Bario arkivyskupijos Italijos ir Maltos ortodoksų arkivyskupijai padovanotos Švč. Širdies bažnyčios raktus. Bažnyčioje bursis Apulijoje gyvuojančios ortodoksų bendruomenės. „Tai dar vienas broliškos meilės ženklas, labai svarbus: tiesiog broliškas apkabinimas“, pasakė raktų įteikimo šventėje Baltramiejus I. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.