2016-12-06 15:36:00

Popiežius: Kam svetimas Dievo gerumas, tas nežino kas yra krikščionybė


Kam svetimas Dievo gerumas – tas nežino kas yra krikščionybė, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelijoje Jėzus kalba apie paklydusią avį. Pasiremdamas šiuo palyginimu, popiežius kalbėjo apie Viešpaties santykį su išdaviku Judu.

„Geriausias paklydusios avies pavyzdys Evangelijoje yra Judas – žmogus, kuris visą laiką nešiojosi kartėlį širdyje, visada kitus kritikavo, visada jam kažkas nepatiko. Jam neteikė malonumo neatlyginamas tarnavimas kitiems. Ir kadangi Judas niekada nebuvo patenkintas, kadangi ši avis niekada nebuvo patenkinta – vis pabėgdavo. Jis buvo vagis, dėl to ir pabėgdavo, nes jam nebuvo miela būti kartu su kitais. Panašiai ir ištvirkėliai... Jie irgi šalinasi, nes širdyje tvyranti tamsa juos atskiria nuo kaimenės. Tokio dviveidiškumo, tokio dvigubo gyvenimo yra ir tarp krikščionių; su skausmu sakome, kad jų yra ir tarp kunigų, vyskupų... Juk ir Judas buvo vyskupas, buvo vienas pirmųjų vyskupų. Vargšė paklydusi avis! Vargšas brolis Judas! – kaip yra jį pavadinęs garsus italų pamokslininkas kunigas Primo Mazzolari. „Broli Judai, kas gi dedasi tavo širdyje?“ Mes turime suprasti paklydusias avis. Nes ir mes esame kažkiek, kad ir labai nedaug, o gali ir pakankamai daug, į jas panašūs“.

Paklydusi avis, pasak popiežius, ne tik šiaip pameta kelią, bet turi savyje kažką, kuo velnias pasinaudoja. Jos širdis serga. Judo širdis buvo padalinta. „Tačiau Biblijoje yra vienas žodis – Viešpats yra geras ir šioms avims, Viešpats niekada nesiliauja jų ieškoti. Pasakyta, kad Judas pasikorė, pasikorė „gailesčio pagautas“. Nežinome kaip iš tiesų buvo, sakė popiežius, bet tas žodis verčia susimąstyti. Ką gi tas žodis reiškia? Jis reiškia, kad Dievo meilė nebuvo išsižadėjusi tos sielos iki pat akimirkos kai Judas prasmego nevilty. Gerasis ganytojas nepalieka paklydusių avių. Tai yra žinia, tai yra gera žinia, kurią mums atneša Kalėdos. Turime ją priimti su nuoširdžiu džiaugsmu, turime leisti, kad Viešpats atnaujintų mūsų širdis, kad jis mums paguostų, o ne ieškoti paguodos kitur, bėgant nuo tikrovės, bėgant nuo vidinio skausmo, bėgant nuo vidinio pasidalinimo“.

Kai Jėzus suranda paklydusią avį, jis jos nebara, net jei ji ir labai prasikaltusi. Taip ir pat ir Alyvų darželyje sutiktam išdavikui Judui Jėzaus sako: „Bičiuli!“.

„Kam svetimas Viešpaties gerumas, tas nežino kas yra krikščionybė! Kas neleidžia, kad Viešpats jį švelniai paliestų, tas pražuvęs! Tačiau tai yra gera žinia. Šiandien mes dėl to turime nuoširdžiai džiaugtis. Tai džiaugsmas ir paguoda, kurių mums reikia. Teateina pas mums Viešpats su savo galia, su savo gerumu. Teateina mūsų aplankyti, mūsų išgelbėti, kaip tą paklydėlę avį ir tesugrąžina mus į Bažnyčios kaimenę. Viešpats tesuteikia mums malonę laukti Kalėdų su savo žaizdomis, su nuoširdžiai išpažintomis nuodėmėmis, laukti galingo Dievo, kuris ateina mūsų paguosti, kuris ateina su didžia galia. Jo gerumas, jo švelnūs prisilietimai kyla iš širdies. Jo širdis tokia gera, kad jis už mus paaukojo gyvybę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.