2016-12-05 15:01:00

Popiežiaus homilija: Leiskime Jėzui mus atnaujinti


Leiskime Jėzui mus atnaujinti, leiskime jam mus išvaduoti iš nuodėmių, kad atgimtume, kad būtume tarsi iš naujo sukurti. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Apie atnaujinimą, naują sukūrimą, kalba pirmadienio Žodžio liturgijos tekstai. Pirmajame Mišių skaitinyje pranašas Izaijas sako: „Atsimerks akliesiems akys, atsivers kurtiesiems ausys. [...] Dykynėje sunksis vanduo, ims tyruose upės tekėti. Išdegęs smėlynas tvenkiniu virs, išdžiūvusi žemė – vandens šaltiniais“. Šie žodžiai atspindi Mesijo laukiančios Izraelio tautos troškimus. Žmonės laukia Dievo, kuris atėjęs viską kas bloga ir bjauru, pavers gėriu ir grožiu. Apie atnaujinimą, naują sukūrimą kalba ir šios dienos Evangelija, pasakojanti apie pagydymo stebuklą.

„Tačiau tai ką Jėzus darė nebuvo tik bjaurumo pakeitimas grožiu ir blogio gėriu. Jėzus viską keitė iš esmės. Jis nesiribojo tik išore, jam nerūpėjo išvaizda, tai ką jis darė nebuvo grimas. Jam rūpėjo perkeisti vidų! Pirmiausia Dievas sukūrė pasaulį. Paskui atėjo nuodėmė, žmogaus nuopuolis. Ir štai Jėzus perkuria, padaro nauju kūriniu. Tai ir yra Evangelijos žinios esmė: gydydamas žmogų, Jėzus pirmiausia atleidžia jam nuodėmes. Jėzus perkuria žmogų: nusidėjėlis tampa nuteisintu žmogumi. Jėzus sukuria naują nuteisintą žmogų. Jis naujas. Visiškai naujas. Ir tai piktina stebuklo liudininkus“.

Pasak popiežiaus, šios mintys apie egzistencinį pagydymą, apie naujo žmogaus sukūrimą mumyse, labai aktualios dabartiniu metu, kai ruošiamės Kalėdoms. „Visi esame nusidėjėliai. Tačiau Viešpats mato šakinį, iš kurios auga tavo nuodėmė. Jis ją perkurs ir iš tos karčios šaknies ims augti ir žydėti teisumo darbai. Tu būsi naujas vyras, nauja moteris. Mes kartais galvojame: „Taip, aš turiu nuodėmių, einu išpažinties, ištariu tuos kelis žodžius...“ ir toliau sau ramiai gyvenu. Tai ne naujas sukūrimas. Tai tik naujas dažų sluoksnis, kuris iš tiesų nieko nepakeičia. Išpažintis turi būti rimta: „aš padariau tai ir tai, man dėl to gėda“. Reikia atverti širdį: „Viešpatie, tik tu esi mano viešpats. Sukurk mane iš naujo“. Šitaip drąsiai ir su tikru tikėjimu eikime pasitikti Kalėdų“.

Popiežius priminė vieno senųjų laikų šventojo, labai pamaldaus žmogaus, Šventojo Rašto tyrinėtojo, istoriją. „Šventasis, kalbėdamasis su Viešpačiu, sako: „Ar esi patenkintas, Viešpatie?“ „Ne? Bet aš juk viską tau atidaviau! Ko gi trūksta?“. Ir šis dievobaimingas žmogus toliau pasninkavo, meldėsi ir po to vėl sakė: „Štai, Viešpatie, dar ir šias aukas tau skyriau. Ar dabar jau gana? Ne? Tad ko gi trūksta?“. „Trūksta tavo nuodėmių. Atiduok man savo nuodėmes“. Štai ko Viešpats šiandien prašo, „Drąsos! Atiduok man savo nuodėmes ir aš tave sukursiu nauju žmogumi“. Viešpats tesuteikia mums malonę tuo tikėti“, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.