2016-12-05 13:15:00

Barmhärtighetsgärningarna: 10. Förlåta alla oförrätter


Genom Israels historia har de en ständig förtröstan på Herren, på att han kommer till deras hjälp och förlåter dem alla deras oförrätter. ”Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist” (2 Mos 34:6-9), lovprisar Israel Herren. Psalmisten upprepar samma ord, ”Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig” (Ps 86:5). Man litar på att Herren i sin barmhärtighet förlåter dem som uppriktigt bekänner sin synd och att han utverkar rättvisa för offren. Detta är grunden för den femte andliga barmhärtighetsgärningen, att förlåta alla oförrätter.

Israel levde länge efter ’ett öga för ett öga och en tand för en tand’. Men med Jesus händer det plötsligt något annat. I en av sina predikningar så säger Herren: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er, då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det?” (Matt 5:38-46). Temat om förlåtelse av sin nästa återkommer gång på gång i Jesu undervisning. När han lär sina lärjungar att be, så säger han:  Såhär skall ni be, ”och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser” (Matt 6:12, 14-15).

Anledningen till att detta är så viktigt för Jesus är för att han vill att vi skall vara lika Fadern. ”Älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, såsom er Fader är barmhärtig” (Luk 6:35-36).

Att älska våra fiender är Jesu allra svåraste bud. Men precis som i allt annat så är Jesus vårt föredöme. Hans livs mest radikala förlåtelse sker på Korset. Där ber Kristus för soldaterna, som aldrig har bett om hans förlåtelse, och ropar till Gud: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör” (Luk 23:24). 

Denna radikala förlåtelse är bara möjlig i och genom Guds nåd. Och den är endast möjlig om vi själva först har fått erfara Guds förlåtelse. När vi vill utföra den femte andliga barmhärtighetsgärningen så börjar därför vår väg i biktbåset. Först när vi har bekänt våra egna synder och fått ta emot Guds barmhärtighet så kan vi förlåta andra. Genom att vi inser och accepterar våra egna misslyckanden och svagheter och får en möjlighet att börja om på nytt så kan vi även visa samma förbarmande mot andra. Nästa steg är att be Gud om nåden att förlåta, fullt medvetna om vår egen svaghet och om att han ber oss om en kärlek som står över vår egen mänskliga natur. Men genom honom förmår vi allt. Slutligen kan vi även få följa aposteln Petrus uppmaning. I sitt första brev så skriver han: ”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna” (1 Pet 3:9). Genom att göra något gott mot dem som har sårat oss så visar vi att vi verkligen är den barmhärtige Faderns barn. 
All the contents on this site are copyrighted ©.