2016-12-03 00:00:00

Vienuolijos ir ekonomika. Veiklos gairės


Romoje sekmadienį baigėsi antrasis tarptautinis pašvęstųjų ekonomikos simpoziumas. Popiežiškosios vienuolijų ir pašvęstųjų kongregacijos prefektas kard. Braz de Aviz atkreipė dėmesį į naujus vilties kelius, pašvęstiesiems ir pašvęstosioms atsivėrusius kaip neseniai pasibaigusio Pašvęstojo gyvenimo metų vaisius.

„Viltis, apie kurią kalbame, nėra pagrįsta skaičiais ar darbais, o remiasi į Tą, į kurį sudėjome savo pasitikėjimą ir kuriame nėra nieko neįmanoma“, pažymėjo kardinolas, karštai paraginęs pašvęstuosius „tęsti ėjimą kartu įsiklausant į Dievą ir sinodiškume“.

Kongregacijos pasekretorė, s. Nicoletta Spezzati apie pašvęstųjų ekonomiką kalbėjo kaip apie vis gilesnį ir autentiškesnį humanizmą, kuris žmoniškumą daro žmoniškesnį, leidžia pilnutinai ir sąmoningai pažinti save, suvokti savo santykį su pasauliu, kuris yra pašvęstojo misija pasaulyje.

Pašvęstas asmuo savo pašaukimo kelyje jaučiasi pašauktas priešpastatyti buvimą turėjimui, buvimą Dievo akivaizdoje - darymui vardan Dievo. Įžadai leidžia prisiimti paties Kristaus gyvenimo būdą pagal kurį „buvimas Dievo akivaizdoje“ tampa savęs dovanojimu, nešančiu vaisių.

Simpoziume kalbėta ir apie pašvęstųjų apsisprendimą vardan vargšų ir įsipareigojimą teisingumui. Pasak s. Spezzati, vienuoliai negali būti pasišventę socialinio teisingumo darbams ir padėti pakelti vargšus iš neturto, jei jų pačių gyvenime nebus tikrojo neturto siekio; neįmanoma ugdyti individualaus ir bendruomeninio neturto jei jis neišreiškiamas artumu stokojantiems.

Arkivyskupas Jose Rodriguez Carballo OFM, Vienuolijų kongregacijos sekretorius simpoziumo dalyviams pasiūlė penkių punktų gaires vienuolijoms, kad ateities darbų perspektyvoje išlaikytų tiek charizmą, tiek ekonominę pusiausvyrą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.