2016-12-03 14:07:00

Popiežius verslininkams: reikia asmeninio ir institucinio atsivertimo


Popiežius Pranciškus susitiko su keturiais šimtais verslininkų ir visuomenės bei kultūros veikėjų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Romoje šiomis dienomis dalyvavusių leidybinės grupės Time rengiamame kasmetiniame forume.

Pasaulyje yra labai daug skurde gyvenančių žmonių. Didelė dauguma visų turtų sukaupta nedaugelio žmonių rankose. Pasaulyje vykstantys karai didina atstumą tarp turtingų ir neturtingų šalių, nesaugumas ir skurdas verčia žmones migruoti, ieškoti prieglobsčio ir geresnio gyvenimo kitose šalyse. Šie reiškiniai tiek tarptautiniu, tiek atskirų valstybių mastu, negali būti paliekami savieigai, bet reikia apgalvotų atsakymų ir koordinuotos veiklos. Dėl to, pasak popiežius, jau patys faktas, kad tiek daug verslininkų atvyko į Vatikaną yra vilties ženklas, liudijantis, jog stengiamasi suprasti problemos rimtumą ir ieškoti sprendimų.

Atsinaujinimas, kurio taip labai reikia, neturi ribotis vien rinkos ekonomikos sritimi, neturi būti suprantamas vien kaip skaičių subalansavimas, aprūpinimo medžiagomis pagerinimas ar infrastruktūros atnaujinimas. Reikia visuotinio atsinaujinimo, kuris siektų visos žmonijos gerovės. Visiems žmonėms turi būti sudarytos sąlygos naudotis žemės resursais ir išskleisti savo galimybes, tas galimybes, kurių pagrindas yra visiems žmonėms priklausantis Dievo vaikų orumas, tai, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Reikia vilties ir pasiryžimo atsinaujinti, - sakė popiežius, - reikia asmeninio ir institucinio atsivertimo. Reikia naujos širdies, kuri suprastų, kad mus jungia visiems bendras žmoniškumas.

„Į globalinio masto neteisingumo iššūkius turime atsiliepti ugdydami didesnę atsakomybę lokaliu ir asmeniniu mastu, turime siekti, kad nė vienas žmogus nebūtų išstumtas iš visuomenės gyvenimo kūrimo. Turime savęs klausti: kaip aš galėčiau padrąsinti kiekvieną žmogų ir bendruomenę veiksmingiau atsiliepti į su mumis ir šalia mūsų gyvenančių žmonių poreikius. Ekonominių modelių atnaujinimas, apvalymas, sustiprinimas priklauso nuo mūsų asmeninio atsivertimo ir dosnumo kitiems žmonėms“.

Popiežius ragino forumo dalyvius padedant kitiems žmonėms visada įsigilinti į jų poreikius, išklausti jų istorijas, mokytis iš jų patirties. Jei neklausome vargstančiųjų ir pabėgėlių balso, mes ne tik paneigiame jų teisę naudotis šio pasaulio ištekliais, bet taip pat atmetame jų sukauptą išmintį, neleidžiame jiems pasidalinti su pasauliu savo talentai, tradicijomis ir kultūra. Nuo to nukenčia ir atstumtieji, ir mes patys, praleisdami proga praturtėti dvasine ir moraline prasme. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.